Kurset er et tilleggskurs til ordinært etablererkurs og dekker andre fagområder. Kursene har blitt populære og kurset i Elverum som har pågått i mai og juni, har vært fullt. Det er uansett mulig å melde seg på, slik at man kommer på venteliste for senere kurs. 

Aud Christensen i AButvikling har holdt ordinære etablererkurs for Hedmark fylkeskommune i flere år, og tilleggskurset for etablerere med innvandringsbakgrunn er nummer 4 i rekken.

- Flere av de som er med på tilleggskurset, har enten gått etablererkurset allerede, eller skal gjøre det. Vi har hatt 3 tilsvarende kurs tidligere, to kurs på Hamar og ett på Tynset. Kursdeltagerne er fra hele Hedmark, og vi har med folk som bor på Tynset og sør til Grue, forteller Christensen. 

deltagere fra hele verden

Nåværende kurs holdes i Elverum, for at reiseveien skal bli mest mulig lik for alle - avhengig av hvor deltagerne bor. Deltagerne har bakgrunn fra store deler av verden.

- Nå har vi med deltagere fra blant annet Mexico, Island, Syria, Østerrike, Afghanistan og Bulgaria. Deltagerne er ressurssterke og har god bakgrunn fra sitt hjemland, og noen har også drevet bedrift i hjemlandet. De trenger kjennskap til og forståelse av viktige norske ord og begrep som de møter i hverdagen som etablerer, forklarer Christensen.

Kurset pågår over 3 kurskvelder á 4 timer.

- Kurset skal gi innsikt i hva som kreves av en bedriftsetablerer, litt om språk og bedriftskultur, bruk av Altinn og Brønnøysundregisteret. I tillegg gir vi innsikt i skatt og merverdiavgift og hvilke kontrollorganer som finnes i de respektive bransjer. Kurset avsluttes med en personlig samtale for alle deltagerne, forteller Christensen.

Kurset var fulltegnet lenge før oppstarten i månedsskiftet.

- Vi har alltid en oppstartssamtale med hver enkelt, og et av «kravene» er at deltagerne behersker norsk muntlig og helst skriftlig, dette for å kunne gjøre seg forstått overfor de andre deltagerne og instruktør. De skal ha et godt utbytte av kurset også, derfor stiller vi som sagt litt krav til norsk-kunnskap. Noen av de interesserte ble da bedt om å komme tilbake ved en senere anledning, sier Christensen. 

forskjellig bakgrunn

Det blir et nytt tilsvarende kurs på Tynset til høsten, planlagt start er siste halvdel i september. 

De om lag tretti som har gjennomført kurset til nå, kommer fra mange land og nesten alle verdensdeler. Bakgrunnen er svært forskjellig: det er arbeidsinnvandrere, flyktninger og mennesker med norsk ektefelle. Deltakerne har gitt svært gode tilbakemeldinger på kurset, som gir deltakerne en spesialtilpasset innsikt i det å etablere en bedrift i Norge.

 - Målgruppe for kurset er du som vil etablere egen bedrift og som har en ikke-norsk bakgrunn, enten du er flyktning, arbeidsinnvandrer eller har flyttet til Norge av andre årsaker. Kurset skal passe uansett nasjonalitet, men det forutsettes at du kan nok norsk til å følge undervisningen. Noen ord og begreper kan forklares på engelsk, men det tilbys ikke tolking, forteller Christensen.

4 ordinære etablererkurs settes i gang igjen til høsten, og det blir kurs fra september til november, på Rena, Tynset, Kongsvinger og Hamar. 

- Formålet med etablererkurset er å gi den enkelte etablerer et best mulig beslutningsgrunnlag, grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet, selvinnsikt og selvledelse, og et godt nettverk, forteller Christensen. 

Hedmark fylkeskommune har også et overordnet mål med etablererkurset.

- Målsetningen er at kurset skal gi flere og bedre etableringer, det skal øke antall nyetableringer og gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk, sier Aud Christensen i AButvikling, som er kursansvarlig for Hedmark fylkeskommune.