Flisa-elva vokser også og her kan du se noen bilder fra Valbyfossen på Velta. 

Se bildekarusellen over. 

NVE sier dette om flomfaren i Sør-Norge: 

- Sannsynligheten for stor vårflom har imidlertid avtatt noe i Sør-Norge takket være snøsmeltingen den siste tiden, sier hydrolog og flomvarsler i NVE Inger Karin Engen.

På grunn av snømengdene i år er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms. Dette gjelder de store vassdragene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge. 

Lavlandet (under 6-800 meter over havet)

- Det har vært mye snøsmelting, spesielt i lavlandet i store deler av landet de siste to ukene, og det er flomvannføring i mange mindre elver som drenerer områder som ligger under 6-800 meter over havet, sier Engen.

Vannføringen er imidlertid synkende i disse elvene nå på grunn av en kombinasjon av litt lavere temperatur og at deler av nedbørfeltene til disse elvene er blitt fri for snø. Det er likevel en del snø igjen i mange steder, og vannføringen ventes derfor å holde seg relativt høy framover.

Om vårflom-analysen

Hun presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom 1-2 måneder framover i ulike deler av landet. Analysen oppdateres, avhengig av utviklingen framover.

Vårflomanalysen er en langsiktig prognose. NVE publiserer daglig informasjon om flomfare for kommende tre dager på varsom.no. Det innebærer at eventuelle flomvarsler fra NVEs varslingstjeneste vil bli publisert på varsom.no inntil to dager på forhånd.

Hvor stor blir vårflommen?

Begrepet vårflom er betegnelsen på den store vannføringen som er forårsaket av snøsmelting om våren, og er et årlig fenomen i store deler av landet, understreker Engen. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været under snøsmeltingen.

- Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom uten spesielle problemer, selv der det er uvanlig mye snø, fortsetter hun. Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. Det er viktig å være klar over at dersom det skulle komme mye nedbør kombinert med varme, så kan det føre til skadeflom også der det er lite snø. 

Isganger

I forbindelse med varmen og snøsmeltingen de siste par ukene har det vært isgang i flere vassdrag. Det vil si at elveisen brekker opp på grunn av temperaturstigning og påfølgende vannføringsøkning som følge av snøsmelting. Store mengder is føres med vannet nedover i elveløpet.

- I noen tilfeller, når isen passerer hindringer i elveløpet, kan det dannes såkalte ispropper som kan bli flere kilometer lange. Dette gir oppstuving av vann, som kan føre til lokale oversvømmelser og at vann tar nytt løp, noe som kan fører til store skader, forteller Engen.