• KREVER 3 MANAN: Sorteringsanlegget krever 3 mann og jobben pågår i perioden fra februar til mai.
  • INVESTER: Gutta har investert i nytt sorteringsanlegg til poteter, og Ole Petter Venstad er fornøyd med anlegget.

Sørlundsengen driver også med slaktegris, mens Venstad har noe skog og vurderer med jevnlige mellomrom om det skal bli noen dyr på gården igjen. Gutta driver altså SØVE samdrift i Våler og leverer frøpoteter til Maarud og Strand Unikorn. 

- Vi har holdt på i 13 år nå, de siste 5 med poteter. Vi har ca 400 mål med poteter, i tonnasje snakker vi vel om rundt 1.500 tonn med poteter. Frøpoteter skal jo ikke være så store, så derfor blir det ikke så voldsomme volum. Vi sorterer i brutto rundt 1.000 tonn med frøpoteter, det gjør vi i perioden februar til mai. Vi har investert i eget nytt sorteringsanlegg, og da er vi 3 mann som betjener sorteringslinja, forteller Ole Petter Venstad. 

Arbeidstoppen om vinteren er da de sorterer frøpotene på eget sorteringsanlegg. 

- Vi strekker jo sesongen litt da, da går det egentlig mer eller mindre i ett fra februar til slutten av oktober. Vi har begge holdt på i rundt 10 år på regnskapskontor om vinteren, men nå er vi «bare» gardbrukere.  Nå har vi klart å bygge dette til å bli en arbeidsplass for oss begge, i tillegg har vi en fulltids ansatt og to deltids ansatte. De ukene med sol og varme, skulle jeg ønske vi var enda flere – det har vært mye jobb med vanning i den perioden, sier Venstad. 

Jordbruksarealene til samdriften er fra Gjerdrumsbakken, hvor gården til Venstad ligger, til Prestegården hos Ola Sørlundsengen, og litt arealer på Haslemoen. 

- Vi er slik sett heldige som ikke har så store avstander, da arealene i stor grad ligger mellom Gjerdrumsbakken og den gamle militærleiren. Vi bruker ikke altfor mye tid på å kjøre traktor etter veien! Utfordringen er forholdsvis skrinn jord, som gjør at vanningsbehovet er stort når været er som nå, sier Venstad. 

I tillegg til frøpoteter, driver de også med kornproduksjon.

- Vi har rundt 2.000 mål med korn. Vi tar hånd om det meste selv, vi lagrer det og leverer det på vinteren. En ting er den økonomiske motivasjonen rundt det, men også den praktiske siden. Ettersom vi lagrer kornet selv, er vi våre egne herrer i forholdt til tipping av last og slipper lange køer ved kornsiloen. Vi klarer også å håndtere kornet selv, en på treskeren og en på traktoren, forklarer Venstad. 

Historien om samdriften mellom Venstad og Sørlundsengen går mange år tilbake i tid. 

- Vi startet egentlig samdriften i 1982 i sandkassa, året før vi startet på skolen! Siden da har vi vært venner og omgangsvenner, selv om vi valgte litt forskjellig retning på utdanning. Ola har gått elektro og landbruk, mens jeg har gått BI og økonomi. Vi har gått 9 år på skolen sammen og har felles interesse i det som durer og har fire hjul, ler Venstad. 

Sorteringsanlegget er det Søren Hetland som har levert til SØVE samdrift og mange andre i distriktet. 

- Vi ble litt overrasket da han kom innom, vi trodde han «bare» var senterleder på Stormarkedet! Han representer SKAL S, et dansk selskap, og vi har veldig gode erfaringer med både installering og drift i ettertid. Anlegget ble levert før jul og ble satt i drift i februar. Vi monterte det meste selv, og så kom det en fra Danmark som hjalp oss i gang med igangsettingen. Vi er godt fornøyd med oppfølgingen vi har fått, sier Venstad og Sørlundsengen.