Våler har fortsatt lavest arbeidsledighet i Solør. Totalt var 37 personer registrert som helt ledige. Det utgjør 2 % av arbeidsstokken. Åsnes kommer på andre plass med en andel på 2,2 %. Det vil si 76 av kommunens innbyggere. I Grue var 2,7 % av arbeidsstokken helt ledige, noe som tilsvarer 61 personer. I snitt betyr en arbeidsledighet på 2,3 % i Solør. 

Store forskjeller kommunene imellom

Ved utgangen av oktober var det registrert 1 906 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,8 prosent.

– Ledigheten i oktober var 16 prosent lavere enn på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien, i NAV .

Solør-kommunene kommer en god del dårligere ut enn den beste kommunen i Hedmark. Lavest i fylket hadde Alvdal med 0,4 prosent. Alvdal var også den kommunen med størst endring i ledigheten i forhold til på samme tid i fjor. Fylkets høyeste ledighet er det Trysil som har med 3,6 prosent. Ledigheten der vil imidlertid gå ned utover vinteren siden en betydelig del av næringslivet i Trysil har tilknytning til vinterturisme.

LAVERE LEDIGHET INNEN NESTEN ALLE YRKESGRUPPER

– Det er ellers verd å merke seg at fylkets største kommune, Ringsaker, hadde en ledighet på bare 1,5 prosent. Dette er 123 færre personer enn i oktober i 2015, sier fylkesdirektøren. 

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgruppene i forhold til i samme måned i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 239 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 90 færre ledige enn på samme tid i oktober i fjor. – Også industriarbeid er en stor og viktig yrkesgruppe i Hedmark. Innen denne yrkesgruppen var det 228 helt ledige arbeidssøkere, men også her var nedgangen stor med 81 færre ledige personer sammenlignet med samme måned i 2015, kommenterer Lien.

Flere nye ledige stillinger

I Hedmark var det i oktober måned en tilgang på 614 ledige stillinger. Dette er 12 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Av disse befant nesten halvparten seg i Hamar, 200 stillinger, og Ringsaker, 97 stillinger. Det var økt tilgang på ledige stillinger innen de fleste yrkesgrupper. Det var bare innen helse, pleie og omsorg at det var betydelig færre nye stillinger enn i oktober i fjor. Likevel var det innen denne yrkesgruppen at stillingstilgangen var størst i oktober med 169 nye ledige stillinger.

– Med god stillingstilgang innen et bredt spekter av yrkesgrupper både i eget fylke og andre nærliggende fylker tyder det på at ledigheten vil holde seg på et lavt nivå også i de kommende månedene, avslutter Lien.