• STOR JUBEL: Medlemstallene mottas med jubel hos ledelse og tillitsvalgte i Hedmark Bondelag underveis i Mat og Landbruk-konferansen. Fra venstre organisasjonssjef Margrete Nøkleby, leder Erling Aas-Eng, styremedlem Berit Grindflek, styremedlem Thomas C Meyer French og nestleder Lars Opsal jr. (Foto: Elisabeth Gjems).

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5.577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget. Forrige rekordnotering var i 1988 med 5372 medlemmer. Rogaland er størst, mens Oppland er på tredje plass.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, mottok tallene fra medlemsregisteret med stor glede.

- Den sterke medlemsveksten er en stor opptur for oss. Dette gir energi til å fortsette det viktige arbeidet for økt matproduksjon i Hedmark og i landet for øvrig, sier Aas-Eng.

Da jubelbildet ble tatt var han på den store landbrukskonferansen Mat og Landbruk i Oslo sammen med nestleder, to styremedlemmer og organisasjonssjef fra Hedmark Bondelag. Her sto blant annet innovasjon, teknologi og grønn utvikling på dagsordenen, samt den omstridte jordbruksmeldingen som mat- og landbruksminister Jon Georg Dale la fram før jul.

Aas-Eng ser medlemsveksten som et tegn på at stadig flere er bevisste på hva det betyr at vi i Norge sjøl har evne og mulighet til å produsere egen mat.

Ung bonde meldte seg inn

Et av Hedmark Bondelags nye medlemmer er Camilla Bye (23). Hun kommer fra Mellem gård ved Kirkenær i Grue.

Hun fullførte en bachelorgrad i agronomi ved Høgskolen i Hedmark våren 2016, og jobber nå fast som landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Ved siden av jobben bistår hun på gården hjemme, hvor de driver med rugeeggproduksjon, korn og ammeku. Ammekufjøset sto ferdig sist høst.

- Om noen år er planen å overta driften og arbeide fulltid som bonde. Jeg har lyst til å jobbe med matproduksjon fordi det byr på veldig mange muligheter – og utfordringer. Jeg føler meg heldig som kan jobbe tett på planter og dyr, og samtidig skape egen arbeidsplass, sier Camilla Bye.

Hun meldte seg inn i Bondelaget sist høst fordi hun brenner for norsk landbruk og matproduksjon.

- Samtidig som organisasjonen jobber for bondens vilkår og rettigheter, gir den også mulighet for samhold og faglig påfyll. Dette er spesielt viktig når en er ung og har tenkt seg inn i bondeyrket, sier hun.

Svært mye av arbeidet i Hedmark Bondelag gjøres i de 36 lokallagene. Erling Aas-Eng berømmer innsatsen som gjøres der.

- Lokallagene fortjener stor ros for arbeidet de gjør, ikke minst innen medlemsverving. Det er av uvurderlig betydning, sier han.