• STOR ØKNING: Tre av ti som tar jegerprøven er nå kvinner, her Marit Kjosbakken (Foto: privat).

- Vi er heldigvis i verdenstoppen når det gjelder rekruttering av kvinner til jakt. Jakt har lange tradisjoner i Norge, og aksepten for jakt er avhengig av bred rekruttering fra ulike grupper i samfunnet, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

økt med 24 prosent på 5 år

SSBs tall for antallet personer som løser jegeravgiftskort viser at antallet mannlige jegere er stabilt. Blant kvinner er imidlertid økningen de siste fem årene på hele 24 prosent. Tre av ti som tar jegerprøven er nå kvinner.

- Dette er gledelig og viktig. Jeg tror noe av årsaken ligger i at vi har brukt både tid, krefter og penger på å rekruttere kvinner til jakt. Det har virket, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad.

- Mye folkehelse i høstjakta

Statskogs jegere er i snitt 46 år og har svært lang fartstid i terrenget med et gjennomsnitt på hele 23 jaktår. Breisjøbergets doktoravhandling fra i fjor viser at jegerutbyttet kan være magert når det kommer til ryper. Sju av ti jegere skyter ikke ei eneste rype i løpet av en jaktdag. Halvparten av alle rypejegerne går faktisk tomhendt gjennom hele jaktsesongen.

- Likevel drar jegerne ut på jakt år etter år. Dette viser at norske jegere er ansvarsbevisste friluftsentusiaster som er opptatt av langt mer enn fangstutbytte. Det handler om flotte opplevelser i norsk natur. Det er mye folkehelse i høstjakta, sier Breisjøberget.

Statskog forvalter statens grunn på vegne av fellesskapet og er Norges største tilbyder av jaktopplevelser. Forventet utbytte der Statskog forvalter jakta er om lag 20 000 ryper i sesongen 2018-2019.

STADIG FLERE I ÅSNES OGSÅ

Tove Lisbeth Finstad er leder i Åsnes JFF. 

- På jegerprøvekursene våre er det nå stadig flere jenter i alle aldre som deltar. Her har vi hatt en jevn økning de siste årene. På introjaktene vi hadde i fjor og har hatt hittil i år, så er det flere jenter enn gutter som kommer. Dette er veldig gledelig! Jeg har ikke noe tall for Åsnes seperat sett, men regner med at vi følger landsgjennomsnittet og øker også vi. Vi merker det i alle fall på jegerprøvekursene og på aktiviteten på skytebana, sier en fornøyd Finstad.