Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten på sju prosent. Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den sesongjusterte ledigheten steg svakt i august måned.

Økt ledighet i region Hedmarken

Også denne måneden var det Tynset som hadde fylkets laveste ledighet. Her var ledigheten nå 0,7 prosent. Trysil hadde høyest ledighet med 3,7 prosent.

– Ledigheten i kommunene på Hedmarken var høyere denne måneden enn i samme måned i 2017. Årsaken til økningen er at antall arbeidssøkere som deltok på et tiltak, var mye lavere enn i august i fjor. Ledigheten er imidlertid fortsatt relativt lav i disse kommunene, sier Emilsen.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Det var lavere ledighet innen åtte av de 15 yrkesgruppene i forhold til i august i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 251 personer, men ledigheten her var likevel litt lavere enn i fjor. Noe av det mest positive denne måneden er at store yrkesgrupper som helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg var blant yrkesgruppene med størst nedgang i ledigheten sammenlignet med samme måned i fjor.

Stort behov for renholdere

I Hedmark var det i august måned en tilgang på 586 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det innen serviceyrker og annet arbeid med 127 stillinger. Av disse var det 107 ledige stillinger som renholder i bedrifter.

– Over halvparten av alle stillingene i fylket befant seg i Hamar og Ringsaker. Selv om ledigheten var høyere i disse to kommunene enn på samme tid i fjor, viser altså den gode tilgangen på ledige stillinger at arbeidsmarkedet er godt her, avslutter Emilsen.

30 PROSENT økning I grue

Tallene for Solør pr august:  

Grue - 73 helt ledige, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 17 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 30 prosents økning.

Åsnes - 74 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, det er 11 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 17 prosents økning.

Våler - 40 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 5 prosents nedgang.