Bygdeservice har i Norge et nettverk med over 50 lokallag, og nå er også Grue Bygdeservice etablert. Totalt omsetter Bygdeservice i Norge for cirka 400
millioner kroner, og det er mange fordeler med å bli med i Bygdeservice-nettverket.

- Det handler om at små næringsdrivende kan stå sammen i et større nettverk, og det igjen gjør oss rustet til å kunne ta på oss større jobber. Medlemmene har litt ulik kompetanse som utfyller hverandre, sier Anders Baardseth.

Han er én av medlemmene i nyoppredde Grue Bygdeservice. De har nylig fått organisasjonsnummer, og fra 1. mai blir det full drift når Mads Hammer flytter hjem og tar på seg rollen som daglig leder.

- Dette blir litt hva vi gjør det til selv. Lokallaget i Aurskog-Høland er det som gjør det best i Norge. De er med i anbudskonkurranser over hele landet, og omsetter for 40 millioner kroner i året. De bruker sine ansatte og sitt kontaktnett over hele landet for å få gjort jobbene, sier Baardseth.

En omsetning på 40 millioner kroner er lite sannsynlig for lokallaget i Grue, men de håper at jobbene skal tikke inn når de kommer skikkelig i gang. De kan ta på seg alt fra enkle vaktmesteroppdrag, til større oppdrag som bygging av garasjer og fjøs.
- Bygdeservice-konseptet kan skreddersys til alle tenkelige oppdrag, og for eksempel Nes Bygdeservice som har lokallag i Kongsvinger tar på seg renholdsoppdrag. Vi vil spesialisere oss på gravejobber, tømring, skogpleie og vaktmestertjenester, sier Baardseth.

Det finnes konkurrenter i de ulike fagfeltene, men det geniale med Grue Bygdeservice er at de kan gjøre jobber innen flere ulike fagfelt.

- Om en virksomhet for eksempel trenger en truckfører for en kortere periode er det noe vi kan bidra med. For eksempel ved sykemeldinger eller andre uforutsette hendelser. Vår store fordel er at alle snakker norsk, og kjenner de lokale forholdene, sier Baardseth.

Og om flere vil være med i Grue Bygdeservice er det bare å ta kontakt med daglig leder Mads Hammer. Konseptet er rett og slett «sammen er vi sterke».