Innbyggerinitiativet til Felleslista ble mandag avvist av kommunestyret i Grue. Senterpartiet og Arbeiderpartiet står fast på at det ikke skal være folkeavstemning, og det gjør Anita Madshus i Felleslista oppgitt.

- Det ble levert mellom 450 og 500 underskrifter. Riktig nok var det ikke alle som var skrevet med fullt navn, og det var heller ikke alle som sto i manntallet. Uansett var det snakk om langt over 100 godkjente underskrifter som var kravet for å kreve saken tatt opp igjen, sier Madshus.

Ønsket på tvers av parti

Hun mener det utvilsomt er mange som ønsker en folkeavstemning i Grue, og det på tvers av både retningsvalg og partitilhørighet. Selv om flere hundre signerte på å kreve en folkeavstemning står Senterpartiet og Arbeiderpartiet fast på sitt, og det overrasker ikke Madshus.

- Det var som ventet. De var ikke lydhøre i det hele tatt. De har bestemt seg for at det ikke skal være noen folkeavstemning, men strekte seg til at dersom det blir en tvangssammenslåing skal det lyttes til folket, sier Madshus.

Arbeiderpartiet sa i kommunestyret at det er frivillighetsprinsippet som skal gjelde.

- Men hva om folk i Grue faktisk ønsker en sammenslåing? Dette spørsmålet fikk jeg ikke svar på. Grue kommune ligger an til et merforbruk på ni millioner kroner. Det gjør saken ekstra aktuell. De bør tenke på at vi ikke kan stå alene, sier Madshus.

Det lyktes ikke iSolør.no å få tak i partilederne i Grue Arbeiderparti eller Grue Senterparti tirsdag morgen.