• PRØVEBORING: Ottar Haugen fra Våler JFF, foran boreriggen som skal prøvebore etter vann til fiskeanlegget.
  • SLIK KAN DET BLI: En av skissene av hvordan anlegget kan bli, etter hvert.

Prosjektet er støttet av ERNU (ElverumRegionens NæringsUtvikling), Solørfondet, Våler kommune, Hedmark fylkeskommune og Våler JFF.

Prosjektleder er Arild Sørlie, som representerer Våler JFF:

- Det hele startet med idé om et settefiskanlegg for innlandsoppdrett av fisk, hvor tanken i første omgang var et stedegent anlegg ment for salg til forskjellige fiskeforvaltere i regionen. Det vi oppnår med et slikt anlegg her i området, er for det første at man bevarer stedegenheten på fisken på en helt annen måte, enn om man må reise langt av gårde for å kjøpe fisken som skal settes ut. I tillegg får man bedre kontroll på oppdrettsformen, noe som også kan gi bedre kontroll på den gradvise tilvenningen fisken bør ha, forklarer Sørlie.

ønsker regional kompetanse

Ettersom innlandsoppdrett av fisk er helt i oppstarten, ser man store muligheter:

- Om man har oppdrett av settefisk eller oppdrett av fisk ment for matproduksjon, er anleggenes tekniske og driftsmessige løsninger forholdsvis like. Med et slikt anlegg i nærområdet og i nærheten av videregående skole, så vil det være enklere å få lokal kompetanse på dette feltet. Lokal kompetanse er veldig viktig for vår region, spesielt nå som innlandsoppdretten er på vei framover, sier Sørlie.

Oppdrettsanlegg til havs skaper en del forurensning:

- Vi har nullvisjon på forurensning. I naturen er planter og fisk som «hånd i hanske», og dersom man benytter og tilpasser riktig teknologi, så kan man utnytte avfallsvannet fra fiskeanlegget som næring til planter. Plantene tar opp næringen og vannet blir renset slik at det skal resirkuleres tilbake til fisken. På denne måten skal vi nå målet om null forurensning, noe som vil gi ny og god kompetanse for de som ønsker å drive med innlandsfiskeoppdrett i fremtiden, forteller Sørlie.

produksjon av økologiske grønnsaker

Dette er ingen ny teknologi:

- Målet vårt er at vi skal dyrke økologiske grønnsaker av ypperste kvalitet, dyrket på avfallsvannet fra fiskeanlegget. Opphavet til dagens industrielle løsninger kom opprinnelig fra Østen, og teknologien er flere hundre år gammel. Der flommet man åkrene med vann for å dyrke ris, og ettersom skadedyr og insekter trivdes godt i disse varme strøkene, satte man inn fisk i de oversvømte åkrene. Fisken spiste skadedyrene og avføringen fra fisken gjødslet plantene. Deretter drenerte man åkrene, og satt igjen med både fisk og ris, forteller Sørlie.

Nå er man i gang med prøveboring etter vann til oppdrettsanlegget:

- Det skal bores på ei tomt ved Solør videregående på Braskereidfoss, og vi har tilgang til ei tomt på 10 daa i første omgang. Det er også muligheter til å utvide vesentlig, men vi starter med dette først. Beliggenheten er ikke tilfeldig, på sikt håper vi at det skal bli muligheter for ei linje på videregående der man får kompetanse innenfor innlandsoppdrett av fisk, smiler Sørlie.

Prosjektet heter altså "Ringer i vann, gir bølger på land":

- Dette er et prosjekt som gir ringvirkninger, både for turisme gjennom fiske og landbruk for dyrking av økologiske grønnsaker, uten forurensning, sier Sørlie.

første av sitt slag i norge

I tillegg ser man for seg en park med tilrettelagt fiskedam for ulike brukergrupper, samt et tun for tilbydere av kortreiste produkter. Senteret vil bli det første av sitt slag i Norge:

- Målet for prosjektet, er å etablere et selskap med en eller flere eiere. Dette selskapet skal bygge opp og drifte kompetansesenteret på Braskereidfoss. Vi er akkurat nå inne i fasen der eiere inviteres med, og det er bare å ta kontakt med oss, dersom man er interessert å bli med på dette, oppfordrer prosjektleder Arild Sørlie.