Mandag var landbruks- og matminister Bård Hoksrud på besøk i regionen, og først ut på dagen var det besøk på Solør videregående skoles avdeling Sønsterud. Her fikk Hoksrud og de andre lære mer om den lokale skognæringa, og hvilke utfordringer som finnes her.

For næringa er det et stort problem at lærlingene ikke får mer praktisk læring i hogstmaskiner før de går i læretid. Næringa taper store penger på lite effektivitet i starten av læreperioden. Skolen har lenge ønsket seg en egen hogstmaskin, og det ble derfor stor applaus da fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang, kom med gode nyheter i den forbindelse.

- Det har vært kjent lenge at Solør videregående skole på Sønsterud har ønsket seg en hogstmaskin. Nå har fylkesrådet funnet at vi kunne prioritere det, og i budsjettet som blir lagt frem før jul har vi lagt inn en hogstmaskin her på Sønsterud, sier Gjestvang.

Fire millioner kroner

Prisrammen på ny hogstmaskin er satt til inntil fire millioner kroner.

- Vi har sagt at vi håper det er mulig å kjøpe en hogstmaskin som ikke koster mer enn det, sier Gjestvang.

- Men det er ikke lenge siden det spøkte for hele avdelingen her?

- Det er riktig det. Bekymringen var stor rundt nedgangen i elevtall i regionen her, og vi hadde en runde der vi var redde for hva som skulle skje her på Sønsterud. Men nå satser vi for fullt, sier Gjestvang.

- Betyr det at avdelingen nå er trygg?

- Avdelingen her på Sønsterud er trygg så langt jeg klarer å se frem i tid. Men det er viktig å få nok søkere hit, sier Gjestvang.