UNICEF og deres arbeid for utdanning i krig- og konfliktrammede områder får over 218 millioner kroner fra årets TV-aksjon.

Næringslivsaksjonen i Åsnes og Grue sørger for at kommunene kommer rimelig greit ut på fylkesstatistikken, mens manglende næringslivsaksjon i Våler sørger for at kommunen bidrar med minst pr. innbygger i Hedmark.

- Dette er som forventet. Fornøyd er vi ikke, men vi fire som sitter i komiteen fant ut at vi ikke hadde ressurser til noe mer. Totalbeløpet er likevel det høyeste vi noen gang har fått inn i Våler, sier Espen Svenneby, som leder TV-aksjonen i Våler.

Han setter mer pris på at de lokale bedriftene gir til lokale lag og foreninger enn TV-aksjonen, og mener dette beløper seg til rundt én million kroner i året.

- Etter evne

Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud, tror folk har støttet aksjonen etter evne.

- Våre tall henger nok sammen med økonomien til innbyggerne våre. Jeg vil jo tro at alle har bidratt ut fra hva dem klarer, sier Svenkerud.

Totalt har Åsnes kommune bidratt med 386.254 kroner, Grue 219.600 kroner og Våler 128.984 kroner. Pr. innbygger blir tallene for Åsnes 52,70 kroner, Grue 45,97 kroner og Våler 34,46 kroner.

Fylkesaksjonsleder Tore Topp er storfornøyd med at Hedmark endelig har slått Oppland på statistikken.

- Det er andre gang vi får til det på 44 år. I Hedmark vi bidratt med nesten 9 millioner kroner, og dette er et privilegium å få være med. Det å gjøre en forskjell for så mange barn betyr mye, sier Topp.