157 aviser deler i 2017 på de 313 millionene i produksjonstilskudd som skal bidra til nyhets- og aktualitetsmangfold over hele landet. Av de lokale avisene i Solør er det kun SolungAvisa som får pressestøtte. Beløpet fra 2016 er opprettholdt, og avisa får 480.997 kroner i støtte.

Bakgrunnen for at avisen får pressestøtte er at den er en såkalt nummer to avis. At det er nummer én avisen, Østlendingen, som eier produktet er ikke relevant. Videre utkommer avisa ukentlig, og har abonnementsinntekter, som er et krav for å motta pressestøtte.

I 2016 leverte SolungAvisa et overskudd før skatt på 226.000 kroner. Det vil si at uten pressestøtten ville avisen levert et underskudd.

Nye aviser kommer til

På tross av mange utfordringer for mediebransjen startes det fortsatt nye lokalaviser i Norge. To nye lokalaviser, nettavisa Alvdal Midt i Væla og Avisa Lofoten, som gis ut på papir, fikk tilskudd for første gang i 2017.  

– Alvdal Midt i Væla er nok bare den første av flere lokale nettaviser som vil motta produksjonstilskudd. Vi vet at det er flere lokale nettaviser som kan  søke om tilskudd til neste år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

SolungAvisa sin pressestøtte på 480.997 kroner er bare lommerusk målt i forhold til de største avisene som får støtte. Klassekampen får over 40 millioner kroner i 2017, og Vårt Land over 39 millioner kroner.