Det er ikke få bedrifter som har benyttet seg av Solørfondet siden oppstart i 1989, og fondet har bidratt til å kunne løfte enkeltbedrifter og felles satsingsområder i Solør.

- Jeg syntes det er synd at Solørfondet legges ned. Det er et lavterskeltilbud, og det er enkelt å søke om disse midlene. Dette er ikke noe politikerne i Solør har villet, men dette er midler som har kommet fra staten og til fylkeskommunen, og videre til kommunene. Så når pengesekken strammes på statlig nivå, og videre inn til fylket, så strammes det også i kommunene, sier Anette Strand Slettmoen fra Solør Næringshage.

- Kanskje ikke avgjørende 

Summene som har blitt delt ut er ikke det som har avgjort om noen starter bedrift, men Strand Slettmoen forteller at i noen tilfeller at det er viktig for bedriftene med en slik støtte.

- Alle midler som forsvinner fra vårt område er veldig synd, så det er ikke noen god nyhet. Andre alternativer til Solørfondet er at i Åsnes er det et eget fond, Åsnes Næringsfond. Dette er en fin mulighet til de som har adresse i Åsnes. Grue og Våler har fortsatt noe midler i år, hvordan det blir i framtiden er fortsatt usikkert, forteller Strand Slettmoen.

Solør Næringshage har hatt skattefunnkurs, som er en fin mulighet til å få støtte til utviklingsprosjekter i bedriften. Skattefunn er noen alle kan bli bedre på.

- Min beskjed til politikerne som setter budsjett i de tre kommunene er å satse på næringslivet. Det er den viktigste grunnen til at folk kan bo i kommunene, at vi har jobber og et yrende næringsliv, sier Strand Slettmoen.