Helt hva som venter på kontoret fredag vet ikke lensmann Jørn A. Flatha, men politibetjent Mathis Briskerud har varslet kake på kontoret. Flatha, som kommer fra Løten, har jobbet som lensmann i Solør siden 2011. Nå endrer han pendleretning når han blir lensmann i Ringsaker.

- Klart det er vemodig, og det blir en spesiell dag fredag. Jeg har aldri grua meg til å gå på jobb før, men kjenner litt på det nå, sier Flatha.

Ble samlet på Flisa

Gjennom de snaut åtte årene han har jobbet i Solør har politiet vært igjennom store omveltninger. Politiet har blitt samlet i én enhet på Flisa, men det ble ikke stort nok for sentrale hold i politiet.

Nå legges Flisa innunder Kongsvinger, og blir ikke eget tjenestested. Flatha innrømmer at det er én av hovedårsakene til at han nå søker seg bort.

- Ringsaker har større befolkning, mer mannskap og helt andre utfordringer. Jeg er glad i utfordringer, og søker disse. Samtidig er jeg misfornøyd med at Solør ikke ble en tjenesteenhet, men underlagt Kongsvinger. Det Solør har av ressurser, mannskap og sakstilfang tilsier at vi burde vært en egen tjenesteenhet, sier Flatha.

- Hva vil det bety at Solør mister lensmannen fredag?

- Det vet vi ikke enda. Men det betyr at Solør må gjennom flere ledd med sine saker. Vi må forholde oss til en helt annen ledergruppe i Kongsvinger, sier Flatha.

Mange søkere på nye stillinger

Fra sentralt hold er det kommet lovnader om at antall ansatte på Flisa ikke skal reduseres. For tiden jobbes det med å rekruttere tre nye ansatte, og antallet søknader er overveldende.

- Det har kommet over 200 søknader på tre stillinger, og det er arbeidsgivers marked. Klart det er godt å kunne velge blant de beste, for å få dem til Solør, sier Flatha.

Gjennom sine åtte år som lensmann er han mest fornøyd med at begge drapssaker som har rystet Solør har blitt oppklart.

- Det har vært viktig for oss. At vi klarer å løse de store sakene så vel som de små betyr mye, og er vel det jeg husker best fra perioden som lensmann, sier Flatha.