- Du søker enkelt via våre nettsider i løpet av april. Deretter plukker vi raskt ut gode forslag i hele landet som vil løfte friluftslivet sammen med oss, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur. Mange av søknadene handler om penger til utstyr, tilrettelegging eller støtte til en aktivitet i by eller bygd. Ordningen har to støttebeløp: 5.000 kroner eller 10.000 kroner. 

- Derfor er Statskogmillionen aktuell for mange av de små prosjektene som spesielt frivilligheten jobber med. Her kan man få litt støtte til innkjøp av kano, aktivitetsdag, kjøp av SUP-brett eller etablering av en bålplass. Noen tusen kroner her kan gjøre stort utslag i kombinasjon med dugnadsånd, sier Skillingstad.

Elektronisk søknad til Statskogmillionen er tilgjengelig på selskapets nettsider. Mer om Statskogmillionen finner du her: www.statskog.no/statskogmillionen

- får mye ut av lite

I fjor høst fikk 62 friluftsprosjekt i Norge en håndsrekning fra Statskog. 

- Det er fint å kunne støtte opp om all tilretteleggingen som skjer på dugnad rundt omkring i landet gjennom en slik lavterskelordning. Det er ikke så mye penger til hver, men foreningene er flinke til å få mye ut av lite, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Søknads- og tildelingsrunder skjer to ganger i året. Totalt 150 tiltak får støtte gjennom et normalår. Antallet søknader varierer. Hele ordningen er enkel og ubyråkratisk.

Ved høstens tildeling, fikk blant annet DNT Finnskogen og omegn 5.000 kroner for å erstatte ei bru over elva Rotna i Grue, Gravbergets venner fikk også 5.000 kroner til «bålkaffe-terapi» og kjøpte inn bålpanne, trekk til panna, gnistfangere, kaffekjel og steikepanner. 

Kilde: Statskog.no