• MYE FRIVILLIG ARBEID: Egil Rognstad bruker mange timer for å snødekke bakken og lysløypa på Kjellmyra.

Ansvarlig for snøproduksjonen, Egil Rognstad, kan fortelle at snøkanonen produserer 1,5 millioner liter snø på 3-4 dager. 

Snøkanonen tar inn vann fra det kommunale vannanlegget ved hjelp av høyt trykk blåser den ut snø. Ved -15 grader vil den klare å produsere 1500 kubikkmeter med snø på noen dager. 

- Det er det vi trenger for å snølegge lysløypa, forteller Rognstad. 

Både han og løypekjører Jan Flismyren legger ned mange frivillige timer i arbeidet, og håper mange vil benytte seg av bakken og løypa i vinter. 

- Det er hovedsakelig barn fra nærområdet som bruker bakken, men hver vinter tror jeg samtlige barnehager og barneskoler i Åsnes, samt Våler, benytter seg av anlegget i forbindelse med akedager, sier Rognstad. 

- Som vi alltid arrangerer vi etterhvert lysløyperenn hver onsdag. Vi vil også arrangere Kjellmyrasprinten 27.januar, legger han til. 

- Dersom det blir en grønn jul, kan man bestille et lass med snø hjem til seg? 

- Hehe, nei, det krever for mye dugnadsinnsats at vi ikke kan ta på oss sånne oppdrag, svarer han.