Fra 6. til 7. august blir det arrangert Gardtassing i Solør for tiende året på rad. Målet er å markedsføre seg, i tillegg til å formidle gårdskultur og tradisjoner. 

- Vi har drevet med dette i ti år. Gardtassing består av mange ting, men starttanken var et felles markedsføringssamarebeid mellom ulike småbedrifter. Det går ut på å få folk til å komme inn på gårdene, samtidig som de får nærkontakt med folk og dyr, forteller Randi Mæhlum. 

FIRE ULIKE GÅRDER

I år som i fjor er det mulig å besøke Vesterhaugen og Braskerudsætra i Våler, Syversætre på Flisa og Austvang i Hof. 

- Her hos meg på Austvang har vi et hus som heter rullebua. Der står det ei gammal steinrrulle, som man brukte til å rulle klær, duker og laken. Der skal jeg i tillegg ha utstilling av gamle tekstiler. Vi skal også dra fram en gammaldags dusj og koke såpe, forklarer Mæhlum. 

På Syversætre står hester og stallen i fokus, og man skal vise frem strigling og rengjøring av hesten. På Vesterhaugen står fjøset i fokus og bruk av kalk som rengjøringsmiddel. På Braskerudsætra handler det om rengjøring av gryter og melkekar. Her vil det blant annet bli vist hvordan einelåg ble brukt før i tiden.

LOKAL MAT

- I tillegg til det faglige opplegget på gårdene vil det bli solgt mat og drikke med lokal tilknytting til de ulike gårdene. Det vil også bli solgt noen håndverksprodukter, så det lønner seg å ha med seg litt cash. Det blir litt forskjellige ting på hvert sted, smiler hun.

Gardtassingen har blitt et populært tiltak og har vært godt besøkt siden oppstarten. 

- Syversætre og Austvang har vært med alle årene. Det har variert fra år til år med hvilke gårder som er med. Det er viktig å vise frem gårdene og å sette fokus på kultur og historie rundt gårdsbruk og landbruk, mener Mæhlum.