Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var én av flere i en delegasjon som fikk se nye Åsnes Beredskapssenter fra innsiden mandag. Smines Tybring-Gjedde lot seg imponere over hva Åsnes kommune har fått til, og at de har klart å tenke stort nok til å samle flere etater under samme tak.

Se egen sak for mer om besøket mandag. I bildekarusellen over kan du se bilder fra innsiden av det nye beredskapssenteret.