Det finnes mye forskjellige aktiviteter som turister kan nyte mens de er i Solør og det finnes noen tilbud som er mer populære enn andre. 

- Vi ser jo det at stolpejakten blir mer og mer populær her i Solør, det er ikke bare innbyggerne som benytter seg av tilbudet, men også turister, sier Gårdsmatutslag.

I år er det tredje gang orienteringsgruppa i Kjellmyra IL arrangerer stolpejakt i Åsnes. I år er jakta modernisert og man kan registrere de forskjellige stolpene inn på en mobil app.

- Det er fint at se at så mange bruker turistinformasjonene, det er både innbyggere og turister som bruker tilbudet, sier Gårdsmatutsalg.

Sykkelruter er også populært, det finnes to brosjyrer man kan få på turistinformasjonen. En brosjyre om ruter i Åsnes og en for Våler. 

- Vi ønsker mer informasjon fra det forskjellige campingstedene rundt i Solør, det finnes lite av det her. Vi savner også informasjon på Engelsk, sier Gårdsmatutsalg.