Anita Madshus i Grue Høyre har vært en aktiv pådriver for å få realisert Solør kommune. At ordføreren og partikollega Wenche Huser Sund nå endrer mening om retning for Grue er hun positiv til, men det hjelper lite når Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter med makta i Grue.

- Nabosamtalene og prosessen med kommunereformen stopper brått da Arbeiderpartiet og Senterpartiet sørger for at det ikke settes ned utvalg som går i samtaler med nabokommunene. De vil heller at vi skal se på flere interkommunale samarbeider, men det løser ikke våre problemer, sier Madshus.

Eldrebølgen er i ferd med å slå innover Grue, og andelen arbeidsføre folk pr. 80-åring vil i 2040 være 3,9 for Grue. Det gir bekymring for økonomien i kommunen.

- Vi kommer ikke til å klare det, og vi har for lav verdiskapning. Det er for få yrkesaktive i forhold til eldre. Av kommunene i Glåmdalsregionen kommer Grue dårligst ut, sier Madshus.

Hun mener at interkommunale samarbeid på ingen måte kommer til å løse de økonomiske utfordringene til Grue, og er derfor skuffet over Arbeiderpartiet og Senterpartiet.