• FLAGGHEISING: Republikken Finnskogen har eget flagg som heises under åpning av Finnskogdagene hvert år (Foto: May Gullikstad).

I forbindelse med Finnskogdagene 2019 inviterer Grue kommune til seminar om skogfinsk historie og kultur.

- Temaet vil være hvordan innvandring, integrering og kulturmangfold over tid kan skape bærekraftig utvikling og vekst. De inviterte til seminaret er kommuner og historielag på Østlandet hvor det har vært skogfinsk innvandring. I tillegg er nasjonale og regionale myndigheter, samt nabokommuner i Sverige invitert, sier Agnete Bekkesletten i Grue kommune.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner seminaret. Statsråd Bent Høie deltar på vegne av regjeringen og vil holde et foredrag om Norges forpliktelse overfor den nasjonale minoriteten skogfinner.

Skogfinsk innvandring og kultur

Den skogfinske migrasjonen fra Finland til Sverige og Norge foregikk på 1600-tallet. Skogfinnene slo seg ned langs grensen i området som nå kalles Finnskogen på norsk side. Skogfinske levemåter var preget av svedjebruket og byggeskikk med blant annet røykstue, badstu og rie.

Museet «Finnetunet» ligger på Svullrya og er en del av Norsk Skogfinsk Museum. Finnetunet består av autentiske skogfinske bygninger samlet fra flere skogfinske bosetninger på Finnskogen fra 17- og 1800-tallet. På Finnetunet finnes både røykstue, røykbadstue og rie, som er unike og særpregede bygninger for finnekulturen. I 1998 fikk skogfinnene status som nasjonal minoritet, sammen med jøder, romani, rom og kvener.

Finnskogdagene 50 år

En helg i året proklamerer Grue Finnskog seg som egen republikk. «Republikken Finnskogen» har eget flagg, egen statsminister og regjering, og etter president Åsta Holths bortgang, har finske ambassadører vært settepresident. Finnskogdagene arrangeres i Republikken Finnskogen i juli hvert år for å fremheve Finnskogens historie, tradisjon og kultur. Dette skjer med en stor porsjon glimt i øyet. Sommeren 2019 proklamerer Grue Finnskog seg som egen republikk for 50’ende gang!

Finnskogdagene 2019 arrangeres 12.-14. juli.

Klikk her for fullstendig program.