Skjoldmøyaspelet var et populært innslag i flere år, men har nå ikke vært vist på en stund. Men nå skal en liten scene av spelet gjenoppstå, og vises fram når NRKs Sommertog kommer på besøk.

Nancy Hamza trenger hjelp til å få gjennomført dette og er på utkikk etter barn som kan være med.

- Vi må ha med rundt 8 -10 barn fra 7 til 12 år som kan være med i ene scenen. Vi ønsker også 8 krigere, de skal være fra 14 år og oppover, sier Hamza.

Det blir bare en liten scene og ingen replikker.

- Nei, det blir ingen replikker, men som barn må du huie og rope. Krigerne skal være med og slåss med skjold og sverd, forteller Hamza. 

Ønsker du være med eller kjenner noen som vil være med?

- Kontakt meg om du vil være med eller vet om noen som vil være med, oppfordrer Hamza. 

fascinerende historie

Historien bak Skjoldmøya, er ganske fascinerende. 

I vestsiden av Flisa sentrum, i parken ved krysset mellom Frøyas gate og Friggs gate, står statuen av en ung kvinne med et skjold i hånden. Statuen ble reist av Åsnes kommune i 2011, og er et minnesmerke om et gravfunn fra vikingetiden. 

Året 1900 ble det på Nordre Kjølen gård, gjort inngrep i en haug på terrassekanten mot Glomma. Haugen som var om lag 3 meter høy og 15 meter i diameter, viste seg å inneholde våpen (skjoldbule, sverd, pilspisser, spydspiss og stridsøks), beinrester av hest – og et menneskeskjellet. Skjelettet ble levert Universitetets Oldsakssamling, som fastslo at det hadde tilhørt en kvinne. 

Undersøkelser av funnene i haugen har gitt en datering til årene rundt midten av 900-tallet.

Faktumet at gravhaugen inneholdt en kvinne med våpen, har vært et diskusjonstema siden haugen ble åpnet. Det ble blant annet lansert en teori om at graven inneholdt en skjoldmøy, det vil si en aktivt stridende kvinne som deltok i kamp på lik linje med menn. Skjoldmøyene er omtalt i skaldekvad og den mytiske delen av sagalitteraturen.

3. september 2011 ble Skjoldmøya avduket. I forbindelse med avdukingen ble det oppført et Skjoldmøy-spel i regi av Flisa ungdomshus med unge lokale aktører. Spelet er skrevet og dramatisert av Nancy Hamza. Og det er deler av dette spelet som nå skal framføres på nytt 20. juli. 

Du kan lese mer om Skjoldmøya og lokal historie, som iSolør har gjort, på Åsnes kommune sine sider her