Den store mengden plast som kommer på avveie er ett av verdens aller største miljøproblemer. Veien er lang fra SolørRadioen Arena til havet, men Tore Huuse Øwre i Flisa Allianseidrettslag er klar over at gummikulene på kunstgressbanen forsvinner ut i naturen også her.

- Det er en omfattende jobb som skal gjøres, og det koster mye penger. Derfor er jeg veldig takknemlig for telefonen jeg fikk fra Iver Helstad onsdag om at de vil bidra, sier Huuse Øwre.

Skal ikke på avveie

De nye kravene handler om å sikre at gummikulene fra kunstgressbaner ikke kommer på avveie. Tonnevis forsvinner ut i naturen, og særlig i forbindelse med vintervedlikehold.

- Nye krav vil kreve regnskap på hvor mye gummikuler som er kjørt på,og hvor mye som har kommet på avveie, sier Huuse Øwre.

Sparebankstiftelsen Hedmark, som eier Sparebank1 Østlandet, sier selv at de har et stort samfunnsansvar. Derfor er det bestemt at de skal bidra til at kunstgressbaner, som SolørRadioen Arena, skal bli mer miljøvennlige.

- Gamle Sparebanken Hedmark ga tilskudd til bygging av denne banen i sin tid. Nå har det kommet nye regler rundt miljøforsøpling. Stiftelsen har nå tatt samfunnsansvar, og vil hjelpe lageide baner med å oppfylle disse kravene, sier Iver Helstad, i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Bes søke om 100.000

Fra sentralt holdt er lokale lag oppfordret til å søke om opptil 100.000 kroner til slike tiltak. Søknaden er ennå ikke skrevet, men Helstad går langt på vei å love bort penger når søknaden kommer.

- Cirka 8.000 tonn plastavfall går ut i naturen hvert år, og kunstgressbanene står for 1.500 tonn av de. Dette er et stort problem, sier Helstad.

Huuse Øwre forteller at arbeidet med å skrive søknad er i gang, men kunstgressbana på Flisa er nå 12 år gammel. Anslått levetid på en slik bane er 10 år. Det betyr at hele anlegget må rustes opp.

- Vi er i gang med å kartlegge arbeidet, og hele anlegget skal rehabiliteres. 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen Hedmark kommer godt med, og vi er utrolig glade for at de stiller opp også denne gangen, sier Huuse Øwre.