• PROSJEKTLEDER: Malin Eline Olsen Støa er utdanna biolog fra NMBU, er og er prosjektleder for kartleggingsprosjektet i Åsnes kommune.
  • KARTLEGGE: Maren Nordlund Wiger (t.h.), som driver med en bachelorgrad i byggingeniør ved NTNU, og Gunhild Rogne Halland, med en mastergrad i miljøtoksikologi fra NTNU, skal stå for kartleggingsarbeidet.

Gjennom flere år har målinger vist at vannkvaliteten i Gjesåssjøen ikke er av ønska tilstand, og Åsnes kommune må derfor sette i gang tiltak for å bedre vannkvaliteten. Dette er lovpålagt, etter at EUs vanndirektiv trådde i kraft i Norge i 2007.

Alle som bor rundt eller i nedbørsfeltet til Gjessåsjøen vil i sommer få besøk av to studenter som skal kikke på avløpsanlegget for å se om alt er i henhold til reglementet. 

KREATIVE FOR Å SPARE PENGER

- Mange er kreative for å spare penger. Studentene våre skal åpne kumlokk for å se etter om rør går riktig og etter eventuelle hull, blant annet. Vi lurer på om det kanskje kan være noen direkte utslipp fra kummer rett ned i sjøen, og vil kartlegge omfanget av dette, forteller Malin Eline Olsen Støa, prosjektleder og konsulent i kommunen. 

- Det går ingen kommunal kloakkledning der, derfor skal vi sjekke om alt står bra til. Det er mye som er bra, men det er også noe som må utbedres, stemmer Otto Langmoen i, virksomhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune.

Dårlig vannkvalitet kan nemlig føre til algeoppblomstring og e-colibakterier i vannet. Det er ikke noe særlig å bade i, samtidig som det ødelegger vannet over tid. 

- E-coli fins i vannet, og det kan være fra både landbruk og dyr, men de private septikanleggene skal iallfall ikke påvirke, understreker Langmoen. 

Skal bedre vannkvaliteten

Langmoen og Olsen Støa anmoder alle om å ta godt imot studentene og la de gjøre jobben sin, og ber folk henvende seg til kommunen med eventuelle spørsmål og lignende.

Kartlegginga er et ledd i å bedre vannkvaliteten, som i forlengelsen vil bedre lokalmiljøet. 

- Det er en del av huset ditt, alt du kvitter deg med og skyller ned er jo en del av eiendommen din, forteller Langmoen, og impliserer slik at det handler om å ta ansvar for eget utslipp. 

Derfor kan det også påløpe noen tøffe kostnader om ikke alt er i orden, for du vil få et pålegg om å ordne anlegget hvis det ikke holder mål i etterkant.  

Etterhvert i hele Åsnes

EUs vanndirektiv pålegger alle kommuner å sette igang kartlegging for å se at vannkvaliteten landet rundt er innafor akseptable verdier, og Åsnes kommune er hittil tidlig ute med å ha igangsatt tiltaket. Kartlegginga vil etterhvert gjelde hele kommunen, og foregå over flere år. Gjesåssjøen prioriteres på grunn av bosettinga rundt, fordi det er mye landbruk i området og fordi avrenninga er fin, og kartlegginga vil gjelde cirka 200 til 250 private anlegg i første omgang. 

De dette angår skal ha fått beskjed per post. For mer informasjon, sjekk Åsnes kommunes nettsider.