Hovedmålet med EUs vanndirektiv er å oppnå minst god miljøstilstand i alle vannforekomster. Kommunen som forurensningsmyndighet er forpliktet til å overvåke miljøtilstand, og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene. I Norge og resten av Europa foregår det nå et storstilt arbeid for å bedre vannmiljøet. 

- Private avløpsanlegg kan ha stor innvirkning på miljøtilstanden i lokale vassdrag. I Åsnes er det veldig mange gamle avløpsanlegg, det er registrert 2.600 private anlegg i hele kommunen. Eldre anlegg har som oftest dårlig renseeffekt, og de kan ha sprekker/hull eller andre og mangler. I tillegg kan det være at de gamle anleggene ikke er dimensjonert etter dagens krav, eller utformet riktig med tanke på klima og lokale forhold, sier Malin Olsen Støa i Åsnes kommune. 

Ut i felten

Det er studentene Sigbjørn Beitnes Moe og Hedda Emilie Østmoe som skal ut i kommunen og sjekke alle kummer i de nevnte områdene. 

- Jobben til studentene er først å banke på døra og presenterer seg, så finner de igjen kummene og åpner kumlokkene. Da har de noen sjekklister de skal følge og de tar også bilder av anlegget. Finner de noe som ikke er i henhold til regelverket, så vil i første omgang de anleggene som har direkte utslipp, få et pålegg om utbedring. Først kommer det et varsel til eier av anlegget om utbedring, deretter et pålegg med en frist på 2 år for utbedring. De det gjelder vil få nærmere informasjon etter hvert, forteller Olsen Støa. 

I de områdene som skal kartlegges i sommer, er det snakk om rundt 400 anlegg. Totalt i Åsnes er det altså snakk om 2.600 anlegg. 

- Det er en stor og omfattende jobb å være innom alle anleggene og sjekke tilstanden. Etter den kartleggingen vi gjorde i fjor, er det ca 80 prosent som må utbedres på sikt. Vi antar at det er omtrent likt i resten av kommunen og da snakker vi om rundt 2.000 anlegg som utbedres. Hvis vi klarer å sende ut pålegg og utbedre rundt 30 anlegg i året, vil det rundt 60 år før vi er ferdige! Vi er i alle fall i gang med den første delen av jobben, nemlig å få kartlagt situasjonen, smiler Malin Olsen Støa.

- Ta godt i mot studentene 

På sikt skal alle private avløpsanlegg i hele Åsnes kartlegges, men det er anlegg i nær avstand til vassdrag som prioriteres først. 

- Kartleggingen vil i hovedsak foregå i juni og juli i år, og skal som sagt utføres av to studenter. De vil ha på seg ID-kort med navn og bilde. De skal innom alle de nevnte områdene. Det som kartlegges er, tilstanden til anlegget, tegn til direkte utslipp, tilkobling til jordbruksdrenering og vannutslag fra infiltrasjonsanlegg og lignende. Ta godt i mot studentene! Har du noen spørsmål rundt dette så kan jeg kontaktes, oppfordrer Malin Olsen Støa.