Vindmøllene som er planlagt bygget av det tyske vindkraftselskapet WPD vil altså ruve 250 meter over bakken, og er tenkt plassert på Mangslidtoppen. Det er planlagt ferdigstilt i 2022-2023. 

- Det «verste» av alt, er at strømmen som skal produseres skal sendes til Tyskland! Situasjonen hadde vært annerledes hvis Torsby kommune ble tilgodesett med strømmen, men uansett ville jeg vært negativ til dette inngrepet på Finnskogen, forteller Sørli. 

- blir synlig på lang avstand

Sørli presiserer at han uttaler seg som kommunepolitiker og leder for Åsnes Pensjonistparti. 

- Da du blir gjort oppmerksom på hva som skjer i grenseområdene og midt i smørøyet som det Finnskogen er som både naturopplevelse og rekreasjonsområde er, er vi nødt til å reagere. Her har vi fått vite at bare 2-3 kilometer unna riksgrensa inn i Sverige, mellom Bjurberget og Mattila, er det altså planlagt at det skal bygges 34 vindkraftverk. Det skal være et sted mellom 400-600 meter mellom hvert vindkraftverk, så da er det jo klart at det er voldsomt store områder som blir berørt. Når de i tillegg skal plasseres på et av de høyeste punktene i dette området, er det klart at dette blir synlig på lang avstand, sier Sørli. 

Det er altså 34 vindkraftverk som er planlagt på Mangslidberget.

- De blir opp til 254 meter høye og da er det jo klart at de vil synes! Rotorbladene blir 75 meter lange, og det er snakk om en del støy når de kommer i drift. Det er snakk om rundt 40 desibel pr vindkraftverk, og med 34 slike i samme område blir det jo en del støy du ikke kan se bort i fra, sier Sørli. 

klager på dårlig informasjon

Motstanderne klager også på at informasjonen fra svenske myndigheter har vært for dårlig. 

- Noe informasjon har i alle fall gått til Åsnes kommune, men det er behandlet administrativt uten at noen politikere har vært inne i bildet. Jeg ble gjort oppmerksom på at det av noen som hadde kjøpt seg et feriested i nærheten av hvor dette er tenkt plassert. Morten Koksvik på Kongsvinger er leder i «Natur eller vindmøller - bevar Finnskogen» og er drivkraften blant motstanderne, sier Sørli. 

Selv om prosjektet og planleggingen har kommet langt, mener Sørli at det fortsatt er mulig å stoppe den planlagte utbyggingen. 

- Ja, det er helt klart! Det foreligger en prosjektbeskrivelse og den store bekymringen er jo at strømmen som skal produseres skal til Tyskland. Den er ikke beregnet på det svenske markedet i det hele tatt, og da kan de like gjerne sette opp denne parken i Tyskland. I tillegg er det annen utfordring og det er flyplassen i Torsby. Her vil det også bli noen konflikter, og det kan kanskje bli «redningen» for å skrinlegge dette prosjektet, håper Sørli.  

- samarbeider med kongsvinger

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, skal sammen med Kongsvinger utrede et høringssvar. Grue kommune utreder for egen regning. 

- Åsnes kommune sendte saken videre til fylket og den blir behandlet der, men i tillegg skal vi altså sammen med Kongsvinger sende et svar. Fristen ble utsatt grunnet dårlig varsling i forkant, høringsfristen gikk egentlig ut ved årsskiftet, sier Rune Sørli i Åsnes Pensjonistparti.