• TRAFIKKSIKKERHET: Statens vegvesen skal jobbe med trafikksikkerheten i Kaffegata.

Fokuset på belysning ved gangfeltene i Kaffegata er noe trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes har sett på, og valgt å gjøre noe med. 

- Vi har sett at på grunn av trærne i Kaffegata er belysningen ved gangfeltene i kaffegata for dårlig. Lysene som har vært der siden miljøgata ble til har blitt for dårlig, og skal nå byttes ut. De nye lysstolpene vil være litt lavere enn en vanlig stolpe, og vil kun lyse opp gangfeltet, sier Arne Skybak fra Statens vegvesen.

Det vil også bli gjort noe med trærne rundt gangfeltene, slik at det blir lettere å se personer som skal krysse veien. 

- Arbeidet er allerede i gang, og vi håper at de nye lysstolpene vil være opp i løpet av et par uker, sier Skybak. 

Statens vegvesen har også sett på kanskje å senke fartsgrensen i gata. I dag er hele kaffegata 50-sone. Skybak forteller at de har sett på at deler av gata burde ha 40-sone. 

- Men om det er slik at vi går for å senke fartsgrensen, vil dette ta litt mer tid, enn det å montere lyktestolper tar, sier Skybak.