Temaet for dagen er hvordan alvorlig sykdom rammer familie og andre som omgås personer som lider av alvorlig sykdom. 

- Alle er vi pårørende en eller annen gang i løpet av livet, og i målgruppa for denne dagen finner vi blant annet, sier Ingvild Arnesen, hos Frisklivssentralen i Solør.

Arrangementet holdes 1. desember i Rådhuskinoen på Flisa. Arnesen forteller at fagdagen er åpen for helsepersonell og pårørende også fra helt andre kommuner enn bare Åsnes.

RELEVANT FOR FLERE SYKDOMMER

- I 2014 ble det arrangert en fagdag om kreftrehabilitering på Flisa. Dette var utgangspunktet også nå, men i samarbeid med foredragsholderne har arrangørene kommet fram til at temaet i høyeste grad er relevant også i forbindelse med andre sykdommer enn kreft, forklarer Arnesen 

Det er Frisklivssentralen i Solør som er arrangør i samarbeid med Kreftforeningen og LHL-klinikkene Røros. På Røros driver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) et rehabiliteringssenter som tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for flere diagnosegrupper, deriblant kreft. 

Fagdagen skal bidra til å styrkekunnskapen om hvordan man lever livet til tross for alvorlig sykdom hos en selv, hos noen man er glad eller er en del av hverdagen til, forklarer hun.     

Fakta

MÅLGRUPPE

• Helsepersonell

• NAV-ansatte.

• Pårørende til alvorlig syke.

• Personer som har eller har hatt kreft.

• Ledere med personalansvar