I Grue har ordføreren satt seg et hårete mål om å nå 5.000 innbyggere. Dit er det et stykke fra dagens 4.777, og mange brikker må falle på plass for at flere skal flytte til bygda.

Onsdagens nyhet om elektrifisering av Solørbanen er én av mange slike brikker.

- Dette har så utrolig mye å si for vår region. Ikke minst for Grue. Vi har et stort oppegående industrifelt i dag, og jobber med å regulere flere områder med flotte industrifelt, sier Wenche Huser Sund.

Hun var i møte med Nærings- og Fiskeridepartmentet onsdag, og stilte med kake i anledning gladnyheten. Nylig ble det kjent at Grue var eneste Solør-kommune som økte folketallet, og Huser Sund mener en elektrifisering av jernbane vil ha mye å si.

- Jeg har ikke rukket å tenke i baner av persontrafikk enda, men klart det ville betydd mye for Grue. Med strøm på jernbanen ser jeg at det kan være mulig å få til, sier Huser Sund.

Tror ikke på persontog

Ordførerkollega i nord, Lise Berger Svenkerud, er storfornøyd med nyhetene om elektrifisering av Solørbanen. Men noen persontrafikk har hun ikke troen på.

- Vi er ikke mange nok til å forsvare persontrafikk kostnadsmessig. Jeg er også redd for at persontrafikk skal ta opp tiden på jernbanen, og på den måten hindre godstrafikken å komme raskt frem, sier Våler-ordføreren.

Det går et par hundre lastebillass ut fra Våler daglig i dag med gods fra industrien, og målet må være at antallet lass ikke skal øke voldsomt i tiden som kommer.

- Samtidig må vi se at industrien er avhengig av å få levert varene dør-til-dør. Transporten på veg blir neppe borte som følge av dette, men elektrifiseringen her er viktig for resten av landet og transport av varer, sier Berger Svenkerud.