Lørdag lanseres den nye gratis nettavisa iSolør.no for solunger over hele verden. Grue Sparebank er med som samarbeidspartner og har stor tro på konseptet.

- iSolør har noe konkurrentene ikke har. Det er ingen innlogging eller krav til abonnement. Den er åpen. I tillegg har den ingen geografiske begrensinger, slik som for eksempel radio og papiravis. Uansett hvor i verden du befinner deg er nettavisa kun få tastetrykk unna, sier markedsjef Hallgeir Sletten. 

Ansvarlig redaktør for iSolør, Bjørn-Martin Brandett er glad for støtten fra den lokale banken.

- Vi setter stor pris på å få med oss en slik type aktør som gjør det mulig for oss å dra dette i gang. Vi har jobbet med prosjektet i nærmere ett år. Grue Sparebank har vært positive fra dag en og vært med hele veien.

VIL NÅ SOLUNGER ANDRE STEDER

I tillegg til å ta vare på eksisterende kunder vil Grue Sparebank i tiden fremover forsøke å rette seg enda mer mot solunger bosatt utenfor Solør. Nå vil banken bruke iSolør for å nå ut til disse.

- iSolør vi være en naturlig kanal for å nå ut til folk med interesse for Solør, som ikke nødvendigvis bor her. Erfaringene våre viser at det kan være utfordrende å nå ut til disse uten å bruke enorme pengesummer på det. iSolør vil samle solungene på ett sted, mener Sletten.

Prosessen fra planlegging til ferdig nettavis har vært stor.

- Nettløsningen til iSolør.no er levert av Hamar Media, som også har vært og er en viktig samarbeidspartner. I tillegg har vi fått god hjelp av Spire til å lage logo, sier Brandett.