Før måtte du skylle, brette og stappe seks drikkekartonger opp i den sjuende for å delta på Returkartonglotteriet. Etter dette måtte du skrive navn og telefonnummer på kartongkuben. Det kan du fortsatt gjøre, men i tillegg kan du nå også skrive navn og nummer på enkeltkartonger uten å måtte stappe de inn i andre kartonger. 

Heidi Jensrud er kunde- og abonnementsansvarlig hos Solør Renovasjon, og vet at det tidligere har vært flere vinnere i Solør i Returkartonglotteriet. 

- Hos oss trekker vi ut en vilkårlig kubbe eller enkeltkartong og sender inn til det sentrale lotteriet. Det har skjedd flere ganger at vår kubbe har blitt trukket ut, sier Jensrud til iSolør.no.

Totalt er det 83 renovasjonsselskaper som sender inn bidrag til Returkartonglotteriet, og antallet kubber kommer an på antall husstander i området. For Solør sin del er det ett bidrag som har blitt sendt inn til de fire årlige lotteriene.

- Med å delta med en enkelt kartong er du med i trekningen om 10.000 kroner. For å fortsatt være med i trekningen om 100.000 kroner, må du fortsatt stappe seks i den sjuende kartongen, forteller Jensrud.

Hun tror at terskelen for å skrive navn og nummer på kartongen nå blir lavere, og håper med det at enda flere solunger blir med på konkurransen.

Få skriver på kartongene i Solør

Jensrud forteller at det er mange i Solør som er flinke til å skylle, brette og stappe drikkekartonger. Men de er ikke så flinke til å skrive navn og nummer på kartongene. Dermed blir de ikke med i trekningen.

- Det har vært en liten utfordring når vi skal trekke ut kubber som vi sender inn til lotteriet. For da hender det seg at vi må lete litt før vi finner en kartongkubbe med navn og nummer på, sier Jensrud.

I fjor ble det delt ut 160.000 kroner i Returkartonglotteriet her i Hedmark. Returkartongene leveres sammen med det ordinære papiravfallet.

Slik blir du med i Returkartonglotteriet:

  • 1. Skyll drikkekartongen.
  • 2. Brett kartongen.
  • 3. Stapp seks kartonger ned i en tom kartong. Korker og lokk kan godt henge utenfor, eller hopp over dette steget dersom du ønsker.
  • 4. Skriv eget navn eller navn på den personen eller foreningen/organisasjonen du vil skal vinne. Husk også telefonnummer!
  • 5. Lever kartongen eller kubben i den søppeldunken med blått lokk, altså papp og papirinnsamlinga.