• SKOLEVALG: Senterpartiet og Høyre gjør det best på skolevalget hos Solør videregående skole. (Kilde: Samfunnsveven.no).

Skolevalget brukes gjerne som en pekepinn på hvordan Stortingsvalget går. Noen av skoleelevene har blitt 18 år og har med det stemmerett i det ordinære valget, mens mange ikke er gamle nok til å ha stemmerett ennå.

I Solør er det Senterpartiet som gjør det skarpest i skolevalget, og de fikk hele 32,4 prosent av stemmene. Det er naturlig nok stortingskandidat Emilie Enger Mehl fornøyd med.

- Senterpartiet har hatt en solid fremgang i skolevalget. Jeg blir selvfølgelig ekstra glad og stolt over at vi gjør det så bra på Solør videregående skole hvor jeg har gått selv. Det er stor motivasjon å ha med seg støtte hjemmefra, sier Enger Mehl.

Får trolig stortingsplass

I de fleste målinger så langt får partiet nok stemmer til at partiet får to representanter fra Hedmark. Det betyr i så fall at Enger Mehl får plass på Stortinget etter valget.

- Skolevalgresultatet tyder på at ungdom er opptatt av tjenester og utvikling i distriktene, en praktisk rettet skole med flere lærere, satsing på yrkesfag og en bedre rovdyrforvaltning, sier Enger Mehl.

Høyre gjorde det også bra på skolevalget i Solør, og fikk 20,7 prosent av stemmene. Det er langt bedre enn i resten av fylket hvor Høyre tapte mange stemmer sammenlignet med 2013-tallene.

Se alle resultatene fra Solør videregående skole her.