Den årlige skolestartkampanjen er i gang i Hedmark. Den handler om å gi barna en trygg og sikker skoleveg.

- Skolestartskiltene skal minne bilførerne om at de må senke farten i områder hvor skolebarn ferdes. Alle førsteklassingene får utdelt oransje skolesekk som skal gjøre dem ekstra synlige, sier Marit Nyhuus i Statens vegvesen. 

I de første skoleukene vil politiet og Statens vegvesen intensivere kontrollene langs skolevegene. Det fokuseres på fart, sikring av barn i bilen, de voksnes bruk av bilbelte og parkering ved skolene.

- Mange foreldre kjører barna til og fra skolen også der skolevegen er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelveg. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, noe som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Flere skoler har opprettet egne plasser for av- og påstigning for elevene. Ved å benytte disse plassene blir det sikrere for barna å ferdes i skolens nærområde, sier Nyhuus. 

Men helst vil hun at foreldre som bor nær skolen tar med barna til fots eller finner sykkelen.

- Helsegevinstene ved å gå eller sykle er i tillegg så store at barna ikke bør kjøres sjøl om foreldrene skal samme vei, legger hun til.

Årlig kampanje

Statens Vegvesen og Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg har hvert år skolestartkampanje i Hedmark, og dette handler selvsagt om å gjøre bilister bevisste på at det er skolestart. Det handler om å sikre skolevegen.

- Det er så viktig at det ikke blir en eneste ulykke på skolevegene i Hedmark. Det har vi så langt ikke hatt, og ikke skal vi ha det heller, sier Nyhuus.

Hun vil at skolestart skal være en hyggelig opplevelse, og at det er vi voksne som må ta ansvaret for det.

- Vi har ingen å miste, og skolestart skal være en hyggelig opplevelse. Vi som voksne må passe på at skolevegen er trygg, sier Nyhuus.