Tall fra Statistisk sentralbyrå* viser at det har vært over 5000 sykkelulykker i Norge de ti siste årene. I fjor ble det meldt inn i overkant av 380 sykkelulykker**.  Felles for statistikkene er at det er menn i midten av livet som er oftest innblandet i ulykker blant de voksne syklistene. 

– Mange harselerer jo med mannlige 40-åringers forhold til risiko, og det er kanskje ikke alltid like rettferdig, men når det gjelder sykkel er statistikken tydelig, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring. 

Mange av de mest alvorlige ulykkene skjer fordi bilistene ikke har sett syklisten. 
– Gjør deg synlig i trafikken. På samme måte som du bruker refleks når det er mørkt, bør du bruke sterke, selvlysende sykkelklær hvis du sykler i trafikken, sier Persson i Codan. 

Syv råd til syklister

Statens vegvesen har utarbeidet syv råd om hvordan syklister kan unngå sykkelulykker: 

1.    Søk blikkontakt
2.    Gi tydelige tegn
3.    Hold deg unna blindsoner
4.    Bruk lys og refleks
5.    Se deg over høyre skulder
6.    Ikke sykle mer enn to i bredden
7.    Slipp bilister forbi

Kilde: Codan Forsikring