Mart'nsfolket tok turen i Kaffegata for å benytte seg av tilbudene også i dag, til tross for at været ikke alltid sto bi.