7. oktober markerte Tøråsen Grannelag sitt 40-årsjubileum på Tøråsen grendehus, og her ble også det nye sceneteppet som viser historien til grannelaget avduket. Omlag 75 personer fra, eller med tilknytning til, Tøråsen kom for å være med på feiringen.

- Denne lørdagen serverte vi tre retters middag, og det ble offisiell avduking av sceneteppet som det er lagt ned 1.250 dugnadstimer på å lage, sier Ola Nystuen.

Christina Getz har vært kunstnerisk ansvarlig for sceneteppet, og med seg til å lage det har hun hatt Agnes Ensrud, Kim Knøsen, Vivianne Heggbrenna og Grethe Holtmoen. Sistnevnte døde før teppet ble ferdig.

- Vi har pusset opp hele grendehuset, og fant ut at dette var en mulighet for å lage noe som ingen andre hadde. Dette er en viktig sosial møteplass i bygda, og det er kanskje ikke like effektiv jobbing hver gang, ler Nystuen, som også har vært med på å brodere en ørliten bit på det nye sceneteppet.

Todelt historie

På sceneteppet kan vi i bilder lese historien i grenda fra 1861.

Venstre del er brukt for å fortelle den gamle historien frem til 1959 da skolen ble nedlagt. Høyre side viser den litt mer moderne tiden. Blant annet har det vært barnehage her de siste 35 årene.

- Jeg laget en skisse for hvordan vi kunne lage dette, og forstørret opp og tegnet det inn. Så har vi brodert inn skissen med litt kunstnerisk frihet. Det tar tid å brodere, smiler Christina Getz.

Neste store arrangement i Tøråsen nå blir julemarkedet fra 7. til 10. desember. Her er planleggingen godt i gang, og mange utstillere har allerede meldt sin ankomst.