• UTSTYR PÅ MAN HA: En traktor brukes fast til snøkjøring i Oslo, dette er reservetraktoren som står klar.
  • JOBBER MYE: Tar på seg det meste og det er fortsatt mange timer igjen i døgnet sier Jan-Åge Brandett.

Brandett startet egen bedrift i desember i 2016, men jobber altså fullt på Mjøsbetong i tillegg. 

- «Brandett snø & jord» er noe jeg holder på med i tillegg til fast jobb, det blir en del jobb på kveldstid og i helger. Foreløpig jobber jeg mest alene, men faren min bidrar innimellom. Jeg har snøbrøyting i Oslo, hvor jeg kjører på kontrakt og en av traktorene mine står også fast i Oslo. I tillegg driver jeg med blant annet steinlegging, støttemurer, masseutskiftning og massetransport, forteller Brandett. 

Hvor mye jobb det er i Oslo med snøbrøyting, er væravhengig selvsagt. 

- Traktoren i Oslo er jeg som kjører, så da blir det mye kjøring på kveld og natta. I vinter har det vært mye! Må jeg rydde snø på dagtid, må jeg ta meg fri fra jobben på Hukusjøen. Jeg jobbet litt i min fars firma før jeg startet opp for meg selv, da hadde jeg en traktor og en gravemaskin. Så fikk jeg kjøring i Oslo og da fant jeg ut at jeg skulle starte mitt eget firma, sier Brandett. 

Det er foreløpig ikke nok oppdrag til å kunne leve av «tilleggsjobben». 

- Målet er å kunne leve av dette, men jeg er ikke der helt enda. Forhåpentligvis kommer jeg dit neste år, men det er vanskelig å si. De fleste kundene jeg har hatt foreløpig, kommer fra Våler og Elverum. Ettersom jeg har full jobb i tillegg, passer det best at kundene er lokale og at jeg ikke bruker alt for lang tid på kjøring dit. Men er det noen som er interessert utenfor det jeg har satt som «kjerneområde», så er det nok ikke umulig likevel, smiler Brandett. 

Brandett startet på utdanning på Solør Videregående på Sønsterud, men er ikke ferdig utdannet. 

- Jeg har gått 2 år på gartnerlinja på Sønsterud, men gikk deretter over til 2 år på maskinlinja. Etter hvert har jeg lyst til å ta fagbrev som privatist, på begge områdene. Jeg er litt usikker på om det betyr noe for arbeidsmengden, men skal jeg ha lærlinger i bedriften må jeg ha fagbrev i alle fall. Avhengig av hvordan det blir med snø til vinteren, har jeg tenkt å få noe mer snøkjøring. Lillebroren min blir 16 år i oktober, så da vil jeg gjerne ha med han på laget, sier Brandett. 

Det er allerede jobber på vent for Brandett, men våren må komme først. 

- Jeg har en jobb med belegningsstein på 200 kvadratmeter i Elverum, det er rundt 3 uker med jobb. Kontrakta ble skrevet i fjor høst og oppstart er rundt 15. april avhengig av teleløsninga. Det er også flere jobber i Elverum med belegningsstein som jeg skal gi pris på, så fort våren har kommet. Jeg prøvde meg med markedsføring i avis, men det kostet mye og ga lite. Den beste markedsføringa for min del er fornøyde kunder! smiler Brandett. 

Mange synes det er dyrt å leie inn folk til å legge belegningsstein, og starter jobben selv. 

- Ja, det er mange som starter jobben selv. Det er ofte mye masseutskiftning i forkant og mye grunnarbeid skal det bli ordentlig. Flere som har startet opp selv, «kaster inn håndkleet» og tar kontakt med slike som meg. Det skal jo være like fint år etter år, og da må grunnarbeidet vært ordentlig gjort, avslutter Brandett.