34 av avgangselevene ved Solør videregående skole var med på å samle inn penger til Kreftforeningens Krafttak mot kreft torsdag 14. mars. Totalt ble det samlet inn 69.348 kroner. Det er litt mindre enn målet som var på 100.000 kroner.

- Vi er fornøyde med de summene vi fikk fra privatpersoner, men det er litt leit at så få bedrifter sa ja til å bidra. Så skal det sies at vi stort sett bare har spurt butikker, og kanskje burde ha spurt andre virksomheter også, sier Bjørn Eivind Telle-Kraabøl.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens landsomfattende bøsseaksjon for kreftsaken. Aksjonen gjennomføres hvert år i uke 11. Pengene som samles inn i auksjonen går til forskning på krefttyper med lav overlevelsesprosent.

De som ikke fikk besøk på har likevel muligheter til å gi gjennom Vipps. Vipps-nummeret for aksjonen er 441132.