• ELDST PÅ LAGET: Hans Erik Vestby (71 år) har vært med i bedriften lengst, og er også inne på eiersiden. Til høyre daglig leder Thomas Engebakken, og til venstre Ingrid S. Midtsundstad.

Arneberg & Lund Elektro AS er i dag ett av de største elektrofirmaene i Hedmark. Fusjonen mellom gamle Lund Elektriske og Arneberg Elektro gjør at 22 elektrikere nå jobber med base fra de etablerte lokalene til Arneberg Elektro på Flisa.

- Fusjonen gir mange fordeler. Vi kan nå gjøre større innkjøp, vi får bedre avtaler og har flere ansatte. Det gjør at vi enklere kan ta større jobber og dekke et større distrikt enn Solør. Alle ansatte har litt ulik kompetanse, og det styrker oss i konkurransen mot andre, sier Thomas Engebakken, som er daglig leder i det fusjonerte selskapet.

Bare positivt

Med en større stab og bedre innkjøpsavtaler er det enklere å legge inn vinnende anbud på anbudskonkurranser. Før fusjonen hadde også de to elektrofirmaene på Flisa mye de samme kundene, og så langt har det bare kommet positive tilbakemeldinger på sammenslåingen.

- Kundene skal ikke merke fusjonen på noen særlig måte. Forhåpentligvis gjør det at vi kan rykke ut fortere på oppdrag fordi vi har flere folk å sjonglere med. Vi utnytter ressursene på en bedre måte nå, smiler Engebakken.

Lager i Våler

Fortsatt har firmaet lager i Våler. Arneberg & Lund Elektro AS har mange oppdrag i Våler kommune, og det er besparende både for elektrikerne og kundene at man slipper å kjøre til Flisa for å hente deler når det trengs.

- Det som vi får stadig flere oppdrag på er EL-kontroller og termografering. Forsikringsselskapene har veldig fokus på dette, og kanskje særlig innen næring og landbruk. Mange vil ha en gjennomgang på sine EL-systemer, og det er selvsagt en trygghet å vite at alt er i orden. Om vi oppdager installasjoner som bør utbedres tar vi selvsagt på oss dette også, sier Engebakken.

For bransjen er det tiden før sommerferien, og etter sommerferien og frem til jul som er travlest. I Solør er det litt for rolig for tiden, og det gjør at selskapet håper å få flere store oppdrag i byene rundt oss.

- Fortsatt er det nok vanlige EL-installasjoner det går mest av, og da like mye til næring som til private, forteller Engebakken.