Fra og med i høst kunne 8. klassingene ved Grue barne- og ungdomsskole på Kirkenær velge arbeidslivsfag i stedet for fremmedspråkene tysk og engelsk fordypning. Målet er å skape et ungdomstrinn som i større grad tar hensyn til variasjoner mellom elevene.

- Opplegget i dette faget er stort sett bare praktisk. Det går på å kunne motivere enda flere elever til å holde ut gjennom skoleløpet. Målgruppa er dem som synes det blir for mye teori, forteller faglærer, Jan Fredrik Wroldsen. 

I tillegg til å være lærer har han også fagbrev som tømrer, noe som kommer godt med. 

- Fordi at jeg har den bakgrunnen har vi valgt å legge fokuset på snekring. Vi forsøker så godt vi kan å forberede elevene til arbeidslivet, sier Wroldsen.

I høst har i alt sju av skolens 8. klassinger valgt det helt ferske faget. Planen er at elevene skal kunne ha faget gjennom hele skoleløpet. I 10. klasse kan de trekkes ut til muntlig eksamen med en praktisk del. 

- Sju elever er helt perfekt i en klasse som dette. Det gjør at vi kan gi tett oppfølging til hver enkelt elev, forklarer han. 

Mange forskjellige arbeIdsoppgaver

Den siste tiden har elevene jobbet med å produsere ulike typer benker. Fordi skolen har begrenset med midler til innkjøp av materialer er man avhengig av å selge noe av det man produserer. 

- Vi har for tiden to benker til salgs, og kan også lage flere ting på bestilling. Etter hvert ønsker vi at elevene skal kunne være med på å regne ut kostnader knyttet til innkjøp av materialer. Noe som gjør det til et slags entreprenørskapsfag, sier Wroldsen. 

Elevene iSolør.no har snakket med angrer ikke på at de har valgt arbeidslivsfag fremfor fremmedspråk. 

- Vi hadde ikke lyst til å ta språkfag og ville heller gjøre noe med hendene. Det er moro å kunne prøve noe nytt, mener Kristoffer Michalsen Steen og Jørgen Svartkjønnli. 

I tillegg til selve produksjonen får elvene en grundig innføring i arbeidsmiljø, samarbeid, kommunikasjon, samt HMS og bruk av verneutstyr.