Selv om det var Senterpartiet i de tre Solør-kommunene  som sto bak møtet om skogens ressurser torsdag 23. mars, var møtet definitivt åpent for alle. Og det var mange uten Senterparti-tilhørighet som møtte opp på møtet i Våler kommunelokale.

Hans Johan Finne fra Våler Senterparti ønsket velkommen til møtet, og han pekte på hvor viktig skogen er for oss alle. Han viste også til at selv om oljealderen ikke er over er det nå blant annet Innlandets tur til å få frem sine ressurser og skape nye muligheter.

Reidar Bergene Holm var første taler ut, eier og tidligere leder for Bergene Holm konsernet. han fortalte om sin satsning på Biozin. Et produkt laget av det virket som blir igjen da tømmerstokken er klargjort. Det vil si greiner, bark, flis også videre. Bergene Holm ønsker å bygge fem fabrikker i Norge til en prislapp på omlag to milliarder kroner pr. anlegg. Det vil skape cirka 70 arbeidsplasser pr. fabrikk. Fabrikk i Eidskog er under planlegging, og det kan være andre aktuelle steder i regionen. Her nevnes Våler, Ringsaker, Løten og Elverum som aktuelle steder. Gode veier, tilgang på råstoff og togforbindelse er viktig.

Emilie Enger Mehl er Senterpartiets andrekandidat til Stortinget fra Hedmark. Hun vinklet innlegget sett ut fra et ungt syn på de unges muligheter innen Skogbruket. Hun pekte på verdien av å ta en fagutdanning og så deretter studere videre.  En trenger ikke velge en studielinje direkte. Hun mente at interessen for et fag også kunne hindre frafall på videregående trinn. Hun ønsket flere jenter velkommen inn i skogbruket og viste til at det etterhvert er mange ulike jobber i skogbruket av det man kaller kompetansearbeidsplasser.

Erik Larnøy fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) snakket etter pausen. NIBIO skal være ledende innen «det grønne skiftet», der Norge skal bla ha overgang fra oljeøkonomi til bioøkonomi. Han viste blant annet til at en godt drevet skog er mer miljøvennlig enn en skog uten avvirkning. Han tok for seg alle de muligheter som ligger i bearbeiding av tre og sa at alt vi i dag lager av olje kan lages av tre. Han nærmest spøkte med dagens forestillinger om at alt man kunne lage av tre var en trestokk og en planke. I debatten om trevirke som biodrivstoff ønsket han nok at treet skulle bearbeides i langt flere ledd før det gikk tilbake til naturen i form av brennstoff. Han forklarte at tre i form av massivtre i hus har bedre beskyttelse mot brann enn stål og betong.

Siste taler var tidligere direktør for Forestia Bjarne Fluto, en av Vålers hjørnesteinsbedrifter. Han holdt innlegget Innovasjon og nytenking ved Forestia. Han viste til den store utviklingen i bedriftens arbeid med å skape nye muligheter og produkter. Han berømmet den profesjonelle arbeidstokken og deres stå-på vilje for utviklingen i egen bedrift. På spørsmål om mulig konkurranse om trevirket, så  svarte Fluto at det hadde Forestia opplevd tidligere og ville kjempe hardt for sine posisjoner også framover.

Ordfører Lise Berger Svenkerud avrundet kvelden. Hun sa hun hadde fått mye ny informasjon og berømmet sterkt den allerede eksisterende virksomheten på Braskereidfoss. Hun takket også Senterpartiet for initiativet til en god temakveld.