Om noen få måneder slutter rikskanalene å sende på FM i Hedmark. 26. april er slukkedato for NRK-kanalene, mens Radio Norge og P4 forsvinner fra FM 16. juni.

I den forbindelse har NAF kartlagt hvor det er dårlig dekning i Hedmark, og tilbakemeldingene fra brukerne viser at dekningen er relativt god de fleste steder.

- Vi har fått inn 53 registreringer i Hedmark. E6 er friskmeldt, mens det på E16 i Sør-Hedmark har kommet relativt mange klager på dårlig dekning. Det er litt overraskende at en slik tett trafikkert veg fortsatt har dårlig dekning, og her er det behov for utbedringer, sier Nils Sødal som er kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hedmark kommer bra ut 

Ellers viser kartleggingen at det har kommet noen klager på vegtraseen fra Skarnes til Hamar gjennom Nord-Odal, og mellom Drevsjø og Tolga. De fleste steder i fylket har god dekning.

- Sammenligner vi Hedmark med en del andre fylker ser det ganske bra ut. Gjengangeren i alle fylker er at jo lenger unna større steder eller hovedveg en er kommer det klager. I andre fylker har også tunneler vært et problem, sier Sødal.

Særlig for E16 i Sør-Hedmark mener han situasjonen er litt kritisk. Nå sendes de innrapporterte klagene videre til NRK og Digitalradio Norge. Sødal forventer at dekningen blir bedret før slukking.

- Med disse rapportene fra NAF kan de se på om det er behov for å gjøre noe, sier Sødal.

To millioner biler uten DAB

Det største problemet med FM-slukkingen er at to millioner biler fremdeles ikke har DAB. Det bekymrer Sødal.

- Spørsmålet er om disse bileierne kommer til å installere DAB. Om ikke kan de lytte til radio gjennom streaming på telefonen, eller de kan lytte til lokalradio etter at de nasjonale kanalene har slukket, sier han.

Nesten 200 lokalradioer i Norge fortsetter sine sendinger på FM i minst fem år til. SolørRadioen og ElverumsRadioen er blant disse.