Som iSolør.no skrev i januar har aldri Grue Sparebank levert et bedre resultatet enn i fjor. Da var ikke de offisielle tallene klare, men nå er det klart at banken leverte 21,4 millioner kroner i overskudd før skatt.

- Av dette har vi bidratt med 4,9 millioner kroner i skatt til samfunnet, og sitter igjen med et resultat etter skatt på 16,5 millioner kroner. Bakgrunnen for det gode resultatet er den gode utviklingen vi har hatt de siste tre årene, og at vi har hatt en økning i utlån på nesten 19 prosent årlig disse årene, sier banksjef Hans Petter Gjeterud.

Flisa-avdelingen viktig

Etableringen på Flisa har vært viktig for veksten til Grue Sparebank de siste årene.

- Mye av volumveksten har kommet fra område nord. Det vil si Åsnes og Våler. Etableringen på Flisa har helt klart bidratt positivt til resultatet vårt, sier Gjeterud.

- Sparebank 1 Østlandet har kundeutbytte av sitt overskudd, men det har ikke dere. Hvordan kommer overskuddet kundene til gode?

- De siste årene har vi delt ut omlag to millioner kroner årlig i gaver og sponsorrater. Dette regner vi med å øke til 2,5 millioner kroner for året vi er inne i nå. Vi betaler ut utbytte i form av bidrag til lokalsamfunnet, sier Gjeterud.

Han håper at økonomien i banken vil holde seg på dagens nivå, og det ligger også inne i bankens planer.

- Vi jobber for å bli bedre og bedre. Men det er tøft å være en liten aktør i dette markedet. Vi mener vi har en måte å jobbe på som gjør at vi likevel kan skape gode resultater, sier Gjeterud.