Som kjent vurderer det tyske vindkraftselskapet WPD å bygge 34 vindmøller i Mengslidsberget, og møllene blir 250 meter høye. I følge aksjonsgruppa «Natur eller vindmøller - bevar Finnskogen» blir vindmøllene synlig langt inn i Solør, og Jan Mila går så langt som å si at de blir synlige helt fra Trysil.

Og nettopp i Trysil er byggingen av vindmøller allerede i gang. Raskiftet Vindkraftverk skal etter planen være i drift fra oktober, og det vil gi fem nye stillinger i kommunen.

- Enn så lenge er jeg alene ansatt i Austri Raskiftet DA, men vi er godt i gang med prosessen med å ansette flere, sier daglig leder Magnus Axelsson til Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Ansetter flere snart

Magnus Axelsson startet i jobben 1. november i fjor, og forteller at de skal ansette flere.

- Vi skal ansette ytterligere to personer til drift og vedlikehold i første omgang. Vi har fått over 50 søkere, og det var veldig positivt. Vi fikk mange bra kandidater, og vi håper å ha besatt stillingene med folk som kan starte i begynnelsen av mai. Vindmøllene leveres i slutten av juni, og det er viktig at de nye ansatte får være med på hele fasen, sier Axelsson til avisa.

I introduksjonsdokumentet for Raskiftet var det stipulert med et sted mellom 25 og 55 turbiner, og senere kom kartskissen med 37 turbiner, men det ender opp med 31, forteller daglig leder.

- Turbinen vil gå mellom 175 og 180 meter over bakken, og produserer opp mot 110 MWh. Samlet produksjon blir 368 GWh, og det er 18 GWh mer enn planen. Det kommer av nye maskiner som gir mer enn det som var tidligere, sier Axelsson.