Torsdag kveld ble det oppdaga ny forurensing i Glomma, og badestranda på Færder ble nok en gang midlertidig stengt. Også Nergrensa ble undersøkt, men ingenting ble funnet. Badestrendene er begge åpne og kan brukes nå, men årsaken til forurensinga er fortsatt uviss.

Spesialrådgiver Nils B. Lindeberg informerer om at det er lagt ut lenser i Glomma ved Færder for å samle opp forurensning og/eller avskjære den. Det skal fortsatt være mulig å sette ut båt ved Færder til tross for lensene. 

Myrmassene som flyter nedstrøms fra Flisabrua i Flisaelva, er resultat av gravearbeid og ikke årsaken til forurensninga, skriver også Åsnes kommune på nettsidene sine. 

VOND LUKT

Det er meldt om vond lukt på Flisa. Denne antas å være i sammenheng med forurensningen, som beskrives som fettaktig og vondtluktende.

Brannvesenet i Åsnes og Våler har vært ute natt til fredag i et forsøk på å finne kilden til forurensningen, uten at denne ble funnet. Dette vil det arbeides videre med.

Dersom publikum oppdager noe i eller ved elva som kan bidra til å finne årsaken til forurensningen, bes det om at det tas kontakt med brannvesenet i Åsnes på telefon 952 08 339.