Statens Vegvesen fortsetter å kontrollere tungtransporten i fylket. Mandag avholdt de kontroller på Namnå, Husom og Tynset.

Under kontrollen på Namnå var det et vogntog som prøvde å stikke av fra kontrollen, men dette ble stoppet raskt.

- Føreren blir anmeldt for å ha stikket fra kontroll, og det ble også avdekket en overtredelse av kjøre- og hviletid, sier Geir Thomas Finstad, fagleder i Statens Vegvesen.

Videre ble en fører anmeldt for å mangle yrkessjåførkompetanse, og det ble skrevet ut noen kontrollsedler for mangler på kjøretøyene som ble stoppet.

Under kontrollen på Husom ble det blant annet avdekket at et firma kjørte uten å ha løyve. Løyven som ble fremvist var fra et firma som har gått konkurs, og samme firma ble stoppet på Bergerønningen søndag. Begge hendelsene er anmeldt, og bilene er avskiltet.