Om ikke lenge står flere nye leiligheter innflytningsklare i bygningen som tidligere huset Hof Aldershjem. Hof Bo og Aktivitetssenter skal være et bofellesskap for folk i alle aldere og langt i fra noe aldershjem. 

- Vi ønsker leietakere i alle aldre som vil vil bo sammen med andre i et kreativt fellesskap, sier Åse Lund Støen.

NYTT AKSJESELSKAP

Hof Grenderåd tok initiativ til å danne et aksjeselskap for å realisere ombyggingen, da de fikk kjøpt det tidligere aldershjemmet av kommunen.  Mer enn 3000 dugnadstimer senere står første byggetrinn klart med seks leiligheter og arealer for fellesaktiviteter. 

- I tillegg til et sosialt bofellesskap for beboerne vil det bli en møteplass i bygda med ei felles åpen stue med kaffespleis og avislesing, hvor alle er velkommen. Planen er å ha felles middager og en matfaglig person boende som kan produsere mat, forteller Bjørn Vidar Sletten, Tore Kordal og Åse Lund Støen.  

Bygget vil blant annet ha tilbud om kontorplasser for mindre bedrifter og lag. Dette vil være tilgjengelig for både beboere og folk utenfra. Det oppfordres til raushet og omtanke internt i bofellesskapet. 

Leietaker vil rå fult som leietaker i egen leilighet og privatlivet respekteres. Man har også planer om å etablere en besøksleilighet, slik at beboerne kan ta imot besøk langveis fra. 

- Dette er en ganske annen måte å bo på enn de fleste er vant til i Norge, men vi ser at det stadig blir flere og flere i våre naboland som bor på denne måten, sier Lund Støen. Hun planlegger selv å bli en del av bofellesskapet når det står ferdig. 

Foreløpig er bare den ene fløyen bygget ut, men på sikt ønsker man å ta i bruk hele det ærverdige bygget. 

FELLES BESLUTNINGER

Fortsatt gjenstår en del detaljer rundt organisasjonsstruktur og selve driften, men tanken er at beboerne skal delta på allmøter jevnlig, for å fatte felles beslutninger.

- Vi har et håp om å få til næringsvirksomhet i bygget. Dette er nok noe frem i tid, men vi har blant annet et stort kjøkken med et enormt potensial. Dette kan bidra til å skape merverdi for alle som bor i nærområdet og i bygda, mener Lund Støen

Man har også planer om å videreføre sansehagen til “sans” for egne urter, grønt og små husdyr, hvor blant annet høner er aktuelt.