Kjetil Magnes er dommerkontakt i Flisa Allianseidrettslag, og er glad de nye dommerne nå er klare for dommergjerningen. 

- Det er 5 fra Flisa og 2 fra Hof: Thor Arnstein Berg, Jenny Brendå, Madeleine Kordahl, Nora Berg og Emma Husebæk fra Flisa, mens Pernille og Martine Haugen dømmer for Hof. Knut Egil Ervik fra Elverum håndball har vært instruktør på dommerkurset som kalles «Trinn 1», sier Magnes.

Både i håndball og fotball, er dommermangelen prekær og Region Innlandet har tatt grep for å øke rekrutteringen.

- Det er viktig at vi får dommere i den søndre delen av regionen, det er dessverre for få dommere i regionen og vi mangler rundt 50-60 dommere i Region Innlandet (som dekker Hedmark og Oppland). Det er nedgang på antall dommere fra forrige sesong, så det blir mer og mer prekært med dommere, forteller Magnes.

- mindre kostbart med lokale dommere

Nye lokale dommere utgjør store besparelser økonomisk for klubbene. 

- Jo kortere reiseavstand dommerne har, jo mindre kostbart blir det for klubbene. Med dommere fra Lillehammer eller Oslo, blir det fort store summer for klubber her i sør-regionen. Det blir fort mange dugnadstimer bare for å dekke ei dommerregning, sier Magnes. 

Utdanningsforløpet for håndballdommere består av mange trinn.

- De 5 Flisa-dommerne gikk «barnekamp-veilederkurs» i fjor høst, og har dømt en del kamper i turneringer i vår. De fleste var også med og dømte i romjulsturneringa for 14-åringer her i Åsneshallen. De ville gå et steg videre, og har nå gått det kurset som kalles «Trinn 1». Vi var heldige og fikk Knut Egil Ervik fra regionen som instruktør og han er veldig dyktig. Han var veldig fornøyd med kursdeltagerne, forteller Magnes. 

Håndballdommere rangeres på «nivå» og som nyutdannet, starter man på «nivå 9».

- De som dømmer i 3. divisjon for eksempel, er på «nivå 5». Våre nyutdannede starter altså på «nivå 9», men Thor Arnstein Berg som er «litt» eldre enn de andre, han kan dømme J16 allerede. De av dommerne våre som selv er 16 år, dømmer lag som er yngre enn seg selv. Når våre dommere når neste nivå, er litt avhengig av forskjellige ting. Blir du sett på som et «talent», blir du fulgt opp på en tettere måte og kan komme raskere oppover i rangeringen, forteller Magnes. 

- les «foreldrevett-reglene»

Det er mange som ikke vil bli dommere grunnet kjeft fra spillere, trenere, lagledere og publikum.

- Som håndballdommer slipper du nok «billigere» unna kjeft fra spillerne, enn du gjør som fotballdommer. Det er også viktig, som vi har fokus på underveis i kurset, at dommerne har god dialog med trenere og lagledere, før kamp og underveis i kampene. Da får du lettere aksept for de valgene du tar som dommer underveis i kamp. Utfordringen spesielt for de yngste dommerne, er at du får publikum ganske tett på deg i hallene, og da kan ofte foreldrene være en «utfordring», med tilrop og kommentarer. Forbundet har gått ut med en folder med «Foreldrevett-regler», den anbefaler jeg alle foreldre om å lese og følge, er oppfordringen fra Magnes. 

Det trengs fortsatt flere håndballdommere og «barneveileidere».

- Er det noen som interesserte, så ta kontakt med meg eller noen i klubben. Vi setter opp kurs når det er behov for det, og snart starter både Isbjørnkøppen og Aktivitetsserien. Da trenger vi enda flere som kan bidra, så vi håper kanskje noen foreldre eller søsken kan være interessert. Ta kontakt, er oppfordringen fra Kjetil Magnes.