Natt til 17. mai er én av de største festdagene i landet, og slik er det også i Solør. Mange mindreårige drikker denne natten, og barn helt ned i 12- til 13-årsalderen debuterer natt til 17. mai.

- Fordelen nå til dags er at disse uorganiserte festene gjerne blir annonsert på sosiale medier og spesielt Facebook. Vi ber derfor om at foreldre, utekontakter, Natteravner og ungdommer m.fl. følger med på sosiale medier for å evt. å forebygge at mindreårige får arenaer hvor rus er akseptert, skriver Solør-politiet på Facebook.

De vil gjerne ha tips dersom folk vet om bekymringsfulle fester. Politiet er oppbemannet i Hedmark natt til 17. mai, og politiet kan nåes på telefon 02800 (ved nød ring 112).

- Politiet ønsker å minne om at langing av alkohol til mindreårige medfører et straffeansvar. Vi vet at dette forekommer og at de som langer gjerne tjener litt ekstra på å kjøpe alkohol til mindreårige. Slike tilfeller blir anmeldt og langeren blir bøtelagt, skriver politiet videre.

Politiet, kommunene og samfunnet forøvrig har som mål at aldersgrensene for bruk av alkohol skal overholdes, og det blir utført vesentlig innsats i det holdningsskapende arbeidet for at alkeholdebyen til hver enkelt ungdom skal utsettes så lenge som mulig.